Paydaşlarla Gerçekleştirilen Toplantı
30.12.2020

Akreditasyon süreci bağlamında 30.12.2020 tarihinde iç ve dış paydaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü akademik kadrosu dışında, Öğrenci Danışma Kurulu temsilsici, mezun öğrenciler, işveren ve diğer üniversitelerdeki (Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ilgili bölümlerin temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda hem Öğrenci Danışma Kurulu ile yapılan görüşmenin çıktıları hem de Bölümümüz program amaçları ve çıktılarının geliştirilmesi ele alındı. Şu kararlar üzerinde duruldu:

- Öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda başta Pazarlama, Medya Planlaması, Kriz Yönetimi gibi derslere öncelik verilmesi;

- Kuramsal ve uygulamalı derslerin eşit ağırlıkta yansıtılması;

- Staj programlarının desteklenmesi;

-Öğrencilerin Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğüne yönlendirilmesi;

-Alan içi ve dışı seçmeli derslerden yararlanılması

Tartışılan konular ve çıktılar doğrultusunda program amaç ve çıktılarının geliştirilmesi, müfredatın içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu anlamda kapsamlı bir çalışma planının oluşturulmasına karar verildi.