İkinci Dış Paydaş Toplantısı Geçekleştiridi
15.06.2021

15 Haziran 2021 tarihinde Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Özlen Özgen, Doç.Dr. Elif Eşiyok, Dr.Öğretim Üyesi Ilgar Seyidov, Dr.Öğretim Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu, Araştırma Görevlisi İrem Elbir, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mikail Batu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Dr.Öğretim Üyesi Eda Turancı, Samsun OnDokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Ebru Akçay ve Öğrenci Temsilcimiz Özge Çolak'ın katılımılarıyla Dış Paydaş toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda akreditasyon süreci kapsamında yapılan değişiklikler, kurulan Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, mezuniyet projesi ve zorunlu stajın öğretim programına dahil edilmesinin gerekliliği ve yapım aşamasında olan atölye ile ilgili gelişmeler tartışıldı. 

Gelecek toplantının yeni akademik yıl içinde yapılmasına karar verildi.