Dış Paydaşlarla Toplantı Gerçekleştirildi
02.12.2021

Akreditasyon süreci kapsamında Bölüm müfredatının güncellenmesine yönelik 2021 yılının son toplantısı gerçekleştirildi. Bu anlamda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Özlen Özgen, Doç. Dr. Elif Eşiyok, Doç. Dr. Ilgar Seyidov, Doç. Dr. Ceyhna Çiğdemoğlu, Araştırma görevlisi İrem Elbir, öğrenci temsilcisi Sena Kadıoğlu ve dış paydaşlardan Dr. Öğretim Üyesi Beris Artan Özoran (Ankara Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Eda Turancı (Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Ebru Akçay (Başkent Üniversitesi) ve Aras Onur (FİSA Başkanı) toplantıya katılım sağladı. ZOOM platformu üzerinden gerçekleştirilen toplantıda müfredat ile ilgili son yapılan eklemeler ve güncel ders tablosu tartışıldı.

Genel anlamda olumlu görüşlerin alındığı toplantıda müfredatın yenilenmiş versiyonun daha etkili ve kapsayıcı dersleri içerdiği ve "alan dışı seçmeli ders" listesinin tekrar gözden geçirilmesi ele alındı