Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonucu
07.10.2022

Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Dr. Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

Sınav tarihleri:   10 Ekim 2022

Yazılı Sınav Saati: : 12.00

Sözlü Sınav Saati: : 10.00

Sınav Yeri: Psikoloji Bölümü, 3. Kat, FEF307 Nolu Salon

Sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz.

 

 

Sıra No

ADI

SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

SONUÇ

YABANCI DİL

ALES

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

E**s

G****r

98.75

60%

70.00

40%

81.50

Sınava girmeye hak kazandı

2

E**n

K*****l

87.5

60%

70.00

40%

77.00

Sınava girmeye hak kazandı

 

 

 

* 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi: "Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz."

* 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi: "ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir."