Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonucu
10.10.2022

Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

Sınav tarihleri:  11 Ekim 2022

Sözlü Sınav Saati: 10.00

Yazılı Sınav Saati: 12.00

Sözlü Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi, 3. Kat, FEF307 Nolu Salon

Yazılı Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi, 2. Kat, FEF211 Nolu Salon

Sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz.

 

 

Sıra No

ADI

SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

SONUÇ

ALES

YABANCI DİL

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

C***r

T***k

100

60%

93.75

40%

97.500000

Sınava girmeye hak kazandı

2

D***n

A***ş

92.60496

60%

95.00

40%

93.562976

Sınava girmeye hak kazandı

3

M**************ş

B**i

89.46089

60%

98.75

40%

93.176534

Sınava girmeye hak kazandı

4

K****r

A*****r

96.07955

60%

87.50

40%

92.647730

Sınava girmeye hak kazandı

5

Y****r

A***n

90.6082

60%

93.75

40%

91.864920

Sınava girmeye hak kazandı

6

S****a

Ö*****ı

92.67827

60%

90.00

40%

91.606962

Sınava girmeye hak kazandı

7

O**r

A*****t

90.55509

60%

92.50

40%

91.333054

Sınava girmeye hak kazandı

8

F***********

P****k

94.59298

60%

86.25

40%

91.255788

Sınava girmeye hak kazandı

9

H***l

H*****t

90.57368

60%

91.25

40%

90.844208

Sınava girmeye hak kazandı

10

E***e

Z****k

88.53227

60%

93.75

40%

90.619362

Sınava girmeye hak kazandı

11

İ********z

V****r

90.18609

60%

91.25

40%

90.611654

 

12

M****s

E****u

91.61793

60%

88.75

40%

90.470758

 

13

G****e

M*****i

91.53746

60%

88.75

40%

90.422476

 

14

M****m

D****n

87.14552

60%

95.00

40%

90.287312

 

15

Z**********n

D***k

86.8385

60%

95.00

40%

90.103100

 

16

B*********m

K*r

93.40005

60%

85.00

40%

90.040030

 

17

A***n

P***r

85.82122

60%

95.00

40%

89.492732

 

18

İ**m

Ş***ş

92.5677

60%

83.75

40%

89.040620

 

19

A**e

K***k

90.56047

60%

86.25

40%

88.836282

 

20

B***r

K****ş

94.36857

60%

80.00

40%

88.621142

 

21

Ş****l

G****ç

88.3897

60%

88.75

40%

88.533820

 

22

H***********n

S******ş

87.26675

60%

88.75

40%

87.860050

 

23

S***n

Ç*********r

88.93795

60%

83.75

40%

86.862770

 

24

M****a

M***z

86.35892

60%

85.00

40%

85.815352

 

25

D****a

S****ç

86.90

60%

82.50

40%

85.138374

 

26

E**m

A***p

84.8954

60%

85.00

40%

84.937240

 

27

E*a

M*t

84.83246

60%

85.00

40%

84.899476

 

28

A**********d

D*****i

79.33972

60%

92.50

40%

84.603832

 

29

A**e

Ö*s

84.89713

60%

81.25

40%

83.438278

 

30

M***k

S***r

84.18959

60%

81.25

40%

83.013754

 

31

D***u

K*****ş

78.1446

60%

90.00

40%

82.886760

 

32

E**a

E***m

81.45874

60%

82.50

40%

81.875244

 

33

H*****n

Y******r

81.03625

60%

82.50

40%

81.621750

 

34

S******r

E**k

78.549

60%

83.75

40%

80.629400

 

35

R*****a

Ö**y

79.99709

60%

75.00

40%

77.998254

 

36

İ**m

D****z

79.96913

60%

73.75

40%

77.481478

 

37

N****e

S*****ı

72.51543

60%

83.75

40%

77.009258

 

38

I*******m

K***ş

74.36163

60%

78.75

40%

76.116978

 

39

F***h

A**********u

75.11222

60%

72.50

40%

74.067332

 

40

S**********ı

E**n

 

60%

 

40%

 

İlandaki 4 nolu koşulu karşılamamaktadır.

 

 

* 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi: “Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.