Öğretim Görevlisi İlanı Son Değerlendirme Sonucu
10.10.2022

Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için ilan edilen (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran, 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre giriş sınavı yapılan aday, başarılı bulunmuş olup sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Sıra No ADI SOYADI PUANLAR VE AĞIRLIKLARI TOPLAM SONUÇ
YABANCI DİL (%30) ALES (%30) MEZUNİYET (%10) GİRİŞ SINAVI  (%30)
NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI
1 E**s G****r 98.75 29.625 70.00 21 94.16 9.416 93 27.9 87.941 Başarılı
2 E**n K*****l 87.5 26.25 70.00 21 86.7 8.67 - - - Sınava girmedi