2022 Öğrenci Konseyi Seçimleri
21.10.2022

2022-2024 Dönemi Öğrenci Temsilcileri Seçimleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemizin Lisans ve Önlisans düzeyindeki tüm akademik birimlerinde aşağıda belirtilen takvime göre yapılacaktır.

Bu takvime göre Bölüm Öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim 2022 Pazartesi -27 Ekim 2022 Perşembe (saat 14.00’e kadar) Bölüm Başkanlıklarından alacakları “Aday Başvuru Formu’nu” doldurarak kayıtlı oldukları Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin seçimlere katılımını bekler, tüm adaylara başarılar dileriz.

Üniversite Seçim Kurulu

                                                                                

SEÇİM YAPILACAK BİRİMLER

Tüm Fakülte ve Yüksekokullar

Tüm Bölümler

 

2022 - 2024 ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

TARİH ETKİNLİK
18 Ekim 2022 Salı Seçim takviminin açıklanması, seçim döneminin başlaması
18-21 Ekim 2022 Salı-Cuma Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu seçim kurullarının belirlenmesi
 24 - 27 Ekim 2022  Pazartesi-Perşembe (saat 14.00’e kadar) Bölüm öğrenci temsilciliği için adayların bölümlerine başvurması
  
27 Ekim 2022 Perşembe (saat 14.00) Aday ve seçmen listelerinin ve oy kullanma yönteminin ilanı
27 Ekim 2022 Perşembe(saat 14.00 -17.00) Aday ve seçmen listelerine itiraz dönemi
28 Ekim 2022 Cuma Aday ve Seçmen listelerinin kesinleşmesi
31 Ekim - 04 Kasım 2022 Pazartesi-Cuma Adayların tanıtım kampanyaları
07 Kasım 2022 Pazartesi Bölüm Öğrenci Temsilciliği seçimleri
09 Kasım 2022 Çarşamba Bölüm Öğrenci Temsilciliği seçim sonuçlarının ilanı
10 Kasım 2022 Perşembe Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilciliği Seçimleri
11 Kasım 2022 Cuma Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilciliği Seçim sonuçlarının açıklanması
14 Kasım 2022 Pazartesi Öğrenci Konseyi Genel  Kurulunun toplanması ve Öğrenci konseyi Divan Kurulu, öğrenci konseyi yönetim Kurulu ve öğrenci konseyi Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi
15 Kasım 2022 Salı Seçim sonuçlarının ilanı