Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuran Adayların Dikkatine
24.01.2024

2023-2024 Akademik yılı bahar yarıyılı Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrenci alımları için planlanan ve 23 Ocak 2024, saat: 10.00da gerçekleştirilen yazılı bilim sınavına, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kendilerine iletilen e-posta ile gönderilen bilgilendirme metninin yanlış anlaşılması sebebi ile giremeyen adayların olası hak kayıplarını önlemek amacı ile, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığının talebi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün onayı ile,

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programına daha önceden belirlenen tarihlerde başvurmuş ve başvuruları uygun bulunmuş adaylardan,

  • 23 Ocak 2024 saat 10.00 da yapılan yazılı bilim sınavına giremeyen adayların 26 Ocak 2024 saat 10.00 da yapılacak olan yazılı bilim sınavına girebilecekleri*
  • 23 Ocak 2024 saat 10.00 da yapılan yazılı bilim sınavına giren adaylardan dileyenlerin, 26 Ocak 2024 saat 10.00 da yapılacak ikinci yazılı bilim sınavda alacakları sınav puanı geçerli olmak üzere, sınava girebilecekleri,
  • 26 Ocak 2024 Cuma olarak belirtilen mülakatın (sözlü sınav) 30 Ocak 2024 tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yazılı Bilim Sınavı:

Tarih:   26 Ocak 2024 Saat 10.00

Yer:      Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 3. Kat 311 no.lu derslik

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat:

Tarih:   30 Ocak 2024 Saat 10.00

Yer:      Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 3. Kat 311 no.lu derslik

 

*Yazılı Bilim sınavı sonuçları ve mülakata girecek adayların listesi 29 Ocak 2024 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Klinik Psikoloji Anabilim Dalı web sayfalarında ilan edilecektir.

 

Saygı ile duyurulur.