Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü - Dr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu - 10 04 2020

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Dr. Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuran tek aday ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.
Sınav tarihi:   17 Nisan 2020
Sınav Saati: 14:30
Sınav Yeri: Sözlü sınav, çevrimiçi yapılacaktır.
Sınava girecek olan adaya başarılar dileriz.
                 
Sıra No  ADI SOYADI  PUANLAR VE AĞIRLIKLARI  TOPLAM  
YABANCI DİL  ALES   
NOTU  AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI  
1 Leman KORKMAZ 93,75 60% 70,00 40% 84,25 Sınava girmeye hak kazandı