Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü - Dr. Öğretim Görevliliği Son Değerlendirme Sonucu - 20 04 2020

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Görevliliği Son Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için ilan edilen (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran, 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre giriş sınavı yapılan aday, başarılı bulunmuş olup sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Sıra No ADI SOYADI PUANLAR VE AĞIRLIKLARI TOPLAM
YABANCI DİL (%30) ALES (%30) MEZUNİYET (%10) GİRİŞ SINAVI  (%30)
NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI
1 Leman KORKMAZ 93,75 28,13 70,00 21 84,13 8,41 94 28,2 85,74