PANEL: Afetlerden Sonra Krize Müdahale, Psikososyal Destek ve İzleme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
06.08.2014

PANELİSTLER:

Prof. Dr. Rick Myer, University Texas El Paso Department of Educational Psychology and Special Services Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nuray Karancı, ODTÜ Psikoloji Bölümü, Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi Sorumlusu

Dr. Murat Nurlu, T.C. Başbakanlık, AFAD, Deprem Dairesi Başkanı

Dr. Nedret Öztan, Türk Psikologlar Derneği eski Başkanı, Travma Birimi Üyesi

Sebahattin Kuş, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

MODERATÖR: Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan, Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı

TARİH: 6 Ağustos 2014

SAAT:  14:00 – 16:30

YER: Atılım Üniversitesi, Orhan Zaim Konferans Salonu