SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SINAVI SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 11 09 2019

11.09.2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

            Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır.

 

Buna göre;

Asil Aday: Büşra ÖZDEMİR,

Yedek Aday: Cansın AYDIN olarak belirlenmiştir.

 

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

 

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL

ALES

MEZUNİYET

GİRİŞ SINAVI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

Büşra ÖZDEMİR

96.25

10%

79.69

30%

89.73

30%

80.00

30%

84.45

2

Cansın AYDIN

92.5

10%

78.76

30%

79.70

30%

76.67

30%

79.79

3

Sedanur TEMİZ

77.5

10%

74.68

30%

96.50

30%

65.00

30%

78.60

4

Ayşe Yazgülü GÜVERCİN

77.5

10%

78.28

30%

82.50

30%

60.00

30%

73.98

5

Görkem DEMİRTAŞ

88.75

10%

87.76

30%

73.16

30%

58.33

30%

BAŞARISIZ

6

Sevim ERGENOĞLU

82.5

10%

70.46

30%

92.53

30%

55.00

30%

BAŞARISIZ

7

Şeyda OK

85

10%

75.57

30%

78.30

30%

43.33

30%

BAŞARISIZ

8

Türker AÇIKGÖZ

95

10%

74.73

30%

85.06

30%

GiRMEDİ

30%

BAŞARISIZ

9

Ömer HURMACI

92.5

10%

80.15

30%

71.76

30%

GiRMEDİ

30%

BAŞARISIZ

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.

** Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan kriterini sağlayamayan adaylar başarısız bulunmuştur.