(Revize 12.02.2020) 2019 - 2020 BAHAR DÖNEMİ YENİ KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK DANIŞMANLAR (DERS SEÇME DANIŞMANI) LİSTESİ - 14 01 2020