ÖZEL HUKUK FİNAL SINAVI DUYURUSU - 14 01 2020

İş Hukukunun Genel Esasları (OZH541) ve İş Akdinin Feshi ve İş Güvencesi (OZH613) derslerinin final sınavı 14 Ocak 2020 Salı günü Sosyal Bilimler Enstitüsü 303 nulu sınıfta yapılacaktır.