SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ PROF.DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU’NUN EĞİTİME YÖNELİK MESAJI
24.03.2020

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ PROF.DR. DİLEVER TENGİLİMOĞLU’NUN

EĞİTİME YÖNELİK MESAJI

Değerli Öğrencilerimiz,

Son iki haftadır yaşanmakta olan COVID-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretime mecburen ara vermiş durumdayız. Tüm dünyanın sağlığını çok ciddi olarak etkileyen bu salgın nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından alınan bu karar sadece üniversitemizdeki siz öğrencilerimizi değil tüm diğer üniversite öğrencilerini yakından etkilemiş, biz de tüm üniversiteler gibi bu süreyi siz kıymetli öğrencilerimizin kayıplarını en aza indirgemek üzere elimizden gelen tüm tedbirleri biran önce uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz.   

Bu kapsamda Rektörlüğümüz koordinatörlüğünde eğitime ara verilen bu süre içinde, siz öğrencilerimizi eğitiminizden alıkoymamak için ne yapmamız konusunda yapılan toplantılara katılım sağlanmış, yapılan toplantıda ilk etapta tüm eğitim materyallerimizin üniversitemizin “Uzaktan Eğitim Portalı” olan MOODLE ortamına konmasına karar verilmiştir. Bu sürece paralel olarak, canlı olarak senkron derslerin on-line olarak verilebilmesine ilişkin mevcut alt yapının güçlendirilmesi, bu güçlendirmenin yansıra altyapı alternatiflerinin de süratle araştırılması ve gerekli görülmesi halinde tedarik edilmesi hedeflenmiştir.

Bir birey için öğrenmeyi öğrenmenin içinde bulunduğumuz çağın ve ortamın ana gereklerinden biri olduğu bilinci ile sizlere bu ortamı sağlamanın en çabuk ve en etkili yönteminin tüm ders materyallerimizin MOODLE ortamına konulması ilk hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, derslerle ilgili eğitim ve öğretim sorumluluğu olan tüm öğretim personelimizden, (tam zamanlı ve yarı zamanlı),  derslerini MOODLE ortamında açmalarını, dersleri ile ilgili başta ders izlenceleri, sunumları olmak üzere yardımcı diğer materyaller varsa (ve mümkünse videolar, örnek problemler ve çözümleri, ödevler hatta kısa küçük sınavları) onları da MOODLE ortamına koymaları istenmiştir.

Enstitümüzün 2019-2020 Bahar Döneminde açmış olduğu derslerin büyük bölümünde öngörülen yüklemelerin yapıldığı, doğrudan uygulama içeren bazı derslerin haricinde kalan derslerin tümünde içinde bulunduğumuz hafta içinde de söz konusu yüklemelerin tamamlanması hedeflenmiştir. Derslerini MOODLE ortamına yükleyen hocalarımızın yüklediklerini görebilmeniz için sizin o derse mutlaka kayıt olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hocalarımız derslerini yükledikten sonra size bilgi vermek için MOODLE da yer alan FORUM ortamında size doğrudan elektronik posta ile bilgi gönderilecektir. MOODLE ortamından gelen tüm haberleri alabilmeniz için de okul elektronik postalarınızı kullanmanız gerekmektedir. .

Bugün Rektörlüğümüzden gelen yeni bir bilgilendirme notu ile Üniversitemizin yeni bir yazılımı (ZOOM) satın alarak tüm öğretim üyelerimizin hizmetine sunduklarını sevinerek öğrenmiş bulunuyoruz.  Tüm öğretim üyelerimiz bu yeni yazılımı kullanarak derslerini en kısa zamanda on-line canlı bir şekilde sizlere aktarabilecektir. Tüm bu değişikliklerin en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefimizdir. Elbette bunun için belli bir hazırlık süresi gerekecektir. Ama bu hazırlık döneminde, siz sevgili öğrencilerimizden beklentimiz en çabuk ve en etkili eğitim şekli MOODLE ortamındaki derslerinizi takip etmenizdir.

Son olarak ne kadar süreceği malesef kolayca öngörülemeyen bu sürecin en kısa sürede ve en az kayıplarla atlatılması umudumuzdur. Bu sürecin tüm öğrencilerimiz ve kıymetli aileleri açısından en az hasarla karşılanması ise en büyük amacımızdır. Çözüm üretmek için sürekli çalıştığımızı bilmenizi ve en kısa zamanda alışık olduğumuz şekli ile sizlerle sınıflarımızda karşı karşıya gelmek umuduyla sağlıklı günler diliyorum.

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU