Mazeret Sınavı Müracaatları Hakkında - Mazeret Sınavı Müracaat Formu - 19 06 2020

Öğrenciler herhangi bir dersten tek bir Mazeret Sınavına, uzaktan eğitim öncesinde ya da sırasında yapılmış olunmasına bakılmaksızın 2019-2020 bahar dönemindeki herhangi bir ara sınav (vize) veya yarı yıl sonu sınavı (final) yerine sayılmak üzere girebileceklerdir.

Mazeret Sınavına girebilmek için aşağıdaki formun doldurulması ya da ilgili dersin öğretim elemanına e-posta yoluyla hangi sınav yerine Mazeret Sınavı hakkını kullanmak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir.

Form için Tıklayınız.