Ders Seçimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - 13 09 2021

* Ders kaydı yapılırken ders programında çakışan derslere kayıt yaptırılmaması gerekmektedir. Ders programı gerek duyulduğunda güncellenmektedir. Bu sebeple ders programında yapılacak güncellemeler duyurular kısmından takip edilmeli ve değişiklik olması durumunda ekle bırak haftasında yeni ders programına göre ders seçimleri gözden geçirilerek yeniden yapılmalıdır. 

* “Araştırma Yöntemleri” dersi başarılı bir şekilde geçilmeden “Seminer” dersine kayıt yapılmamalıdır. 

* Pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze yapılacak dersler için 15 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Ders kayıtları bu durum göz önünde bulundurularak yapılmadır. 

* Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Web sayfasında bulunan “Ders Seçim Kılavuzu” muhakkak incelenmeli ve kılavuza göre ders seçimleri yapılmalıdır.

* Ders seçimi yapıldıktan sonra ders seçim ekranı kontrol edilmeli, danışmanın ders seçimini onaylayıp onaylamadığı takip edilmelidir. 

* Tezli, tezsiz ve doktora öğrencilerinin alması gereken ders sayısı ve not ortalamaları farklılık göstermektedir. Konu ile ilgili Enstitü Web Sayfasından ulaşabileceğiniz “Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” muhakkak okunmalı ve Yönetmelik doğrultusunda ders seçimleri yapılmalıdır.