Enstitümüz ve Türkiye Kamu-Sen Arasında Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği Protokolü İmzalandı - 09 01 2020

Türkiye KAMU-SEN’e bağlı sendika üyelerinin lisansüstü eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla idari ve mail hususlara ilişkin esasları içeren işbirliği protokolü imzalandı. Atılım Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ ve KAMU-SEN Genel Başkanı Sn. Önder Kahveci ile KAMU-SEN Genel Başkan Yardımcısı Sn. Salih Demir arasında imzalanan protokol iki yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

Protokol kapsamında Türkiye KAMU-SEN üyelerine tezli/tezsiz/uzaktan eğitim yüksek lisans programları için bireysel başvurularda %20 oranında, 5 ve daha fazla kişilik grup başvurularında %30 oranında indirim uygulanacaktır.

Genel esaslar ve öğrenci kabulünde 13 Ocak 1985 tarihli ve 18634 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ve Atılım Üniversitesi iç mevzuatı ile yürürlükte bulunan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.