Enstitümüz ve Türkiye Kamu-Sen Arasında Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği Protokolü İmzalandı - 09 01 2020

Türkiye KAMU-SEN’e bağlı sendika üyelerinin lisansüstü eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla idari ve mail hususlara ilişkin esasları içeren işbirliği protokolü imzalandı. Atılım Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ ve KAMU-SEN Genel Başkanı Sn. Önder Kahveci ile KAMU-SEN Genel Başkan Yardımcısı Sn. Salih Demir arasında imzalanan protokol iki yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

Protokol kapsamında Türkiye KAMU-SEN üyelerine tezli/tezsiz/uzaktan eğitim yüksek lisans programları için bireysel başvurularda %20 oranında, 5 ve daha fazla kişilik grup başvurularında %30 oranında indirim uygulanacaktır.

Genel esaslar ve öğrenci kabulünde 13 Ocak 1985 tarihli ve 18634 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ve Atılım Üniversitesi iç mevzuatı ile yürürlükte bulunan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4529 [site_id] => 30 [title_tr] => Enstitümüz ve Türkiye Kamu-Sen Arasında Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği Protokolü İmzalandı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Türkiye KAMU-SEN’e bağlı sendika üyelerinin lisansüstü eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla idari ve mail hususlara ilişkin esasları içeren işbirliği protokolü imzalandı. Atılım Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ ve KAMU-SEN Genel Başkanı Sn. Önder Kahveci ile KAMU-SEN Genel Başkan Yardımcısı Sn. Salih Demir arasında imzalanan protokol iki yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

Protokol kapsamında Türkiye KAMU-SEN üyelerine tezli/tezsiz/uzaktan eğitim yüksek lisans programları için bireysel başvurularda %20 oranında, 5 ve daha fazla kişilik grup başvurularında %30 oranında indirim uygulanacaktır.

Genel esaslar ve öğrenci kabulünde 13 Ocak 1985 tarihli ve 18634 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ve Atılım Üniversitesi iç mevzuatı ile yürürlükte bulunan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2020-01-09 15:00:41 [end] => 2022-01-05 15:00:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-09 12:00:57 [updated_at] => 2020-01-10 09:20:14 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => enstitumuz-ve-kamu-sen-arasinda-lisansustu-egitim-ogretim-isbirligi-protokolu-imzalandi-1578571257 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4529 [site_id] => 30 [title_tr] => Enstitümüz ve Türkiye Kamu-Sen Arasında Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği Protokolü İmzalandı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Türkiye KAMU-SEN’e ba\u011fl\u0131 sendika üyelerinin lisansüstü e\u011fitim ve ö\u011fretim görmeleri amac\u0131yla idari ve mail hususlara ili\u015fkin esaslar\u0131 içeren i\u015fbirli\u011fi protokolü imzaland\u0131. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. M. Y\u0131ld\u0131r\u0131m Üçtu\u011f ve KAMU-SEN Genel Ba\u015fkan\u0131 Sn. Önder Kahveci ile KAMU-SEN Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sn. Salih Demir aras\u0131nda imzalanan protokol iki y\u0131l süreyle yürürlükte kalacakt\u0131r.
\n
\nProtokol kapsam\u0131nda Türkiye KAMU-SEN üyelerine tezli\/tezsiz\/uzaktan e\u011fitim yüksek lisans programlar\u0131 için bireysel ba\u015fvurularda %20 oran\u0131nda, 5 ve daha fazla ki\u015filik grup ba\u015fvurular\u0131nda %30 oran\u0131nda indirim uygulanacakt\u0131r.
\n
\nGenel esaslar ve ö\u011frenci kabulünde 13 Ocak 1985 tarihli ve 18634 Say\u0131l\u0131 Resmi Gazetede yay\u0131nlanan YÖK Ö\u011frenci Disiplin Yönetmeli\u011fi hükümleri ve At\u0131l\u0131m Üniversitesi iç mevzuat\u0131 ile yürürlükte bulunan lisansüstü e\u011fitim ve ö\u011fretime ili\u015fkin mevzuat hükümleri geçerli olacakt\u0131r.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2020-01-09 15:00:41 [end] => 2022-01-05 15:00:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-09 12:00:57 [updated_at] => 2020-01-10 09:20:14 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => enstitumuz-ve-kamu-sen-arasinda-lisansustu-egitim-ogretim-isbirligi-protokolu-imzalandi-1578571257 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [name_en] => Graduate School of Social Sciences [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => sosyal-bilimler-enstitusu [slug_en] => graduate-school-of-social-sciences [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/sosyal-bilimler-entitusu\/1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":110043,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sosyal-bilimler-entitusu\/1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg"},"caption":"1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sosyal-bilimler-entitusu\/1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:43:06 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 8 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 [color] => 75b837 [url] => sbe [home_page_id] => 1075 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 54 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Ankara Özel Üniversite, Ankara Lisans, Ankara, Yüksek Lisans, Ankara Doktora [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [name_en] => Graduate School of Social Sciences [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => sosyal-bilimler-enstitusu [slug_en] => graduate-school-of-social-sciences [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/sosyal-bilimler-entitusu\/1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":110043,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sosyal-bilimler-entitusu\/1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg"},"caption":"1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sosyal-bilimler-entitusu\/1519742480-sosyalbilimler_enst.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:43:06 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 8 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 [color] => 75b837 [url] => sbe [home_page_id] => 1075 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 54 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Ankara Özel Üniversite, Ankara Lisans, Ankara, Yüksek Lisans, Ankara Doktora [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 8 [title] => Enstitü [slug] => enstitu [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 09:33:12 [label_tr] => Ana Bilim Dalları [label_en] => Institutes [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Enstitü Kadroları [dep_label_en] => Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 8 [title] => Enstitü [slug] => enstitu [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 09:33:12 [label_tr] => Ana Bilim Dalları [label_en] => Institutes [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Enstitü Kadroları [dep_label_en] => Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1