2020- 2021 Güz Dönemine İlişkin Duyuru - 24 09 2020

Sevgili Öğrencilerimiz;

 

Sağlık Bakanlığının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazmış olduğu yazı sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tüm üniversitelere göndermiş olduğu 4 Eylül 2020 tarihli yazısı ile 2020-2021 Eğitim öğretim yılında üniversitelerin, fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak eğitim ve öğretimin sürdürülmesi konusunda yetkili kurullarında karar alınması gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede; Enstitümüz 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde yüksek lisans dersleri uzaktan eğitim (online), doktora dersleri ise anabilim dalı başkanlıklarının isteği dikkate alınarak büyük bir kısmı uzaktan eğitim (online) yöntemi ile yapılacaktır. Ancak öğretim elemanlarının isteği halinde (önceden anabilim dalı başkanlığı ve enstitüye bildirilmek koşulu ile) yüz yüze yapılacaktır.

Ara sınav ve final sınavları online, ödev veya yüz yüze sınav şeklinde yapılacaktır. Sınavların nasıl yapılacağı anabilim dalı başkanlığına, enstitüye ve moodle üzerinden öğrencilere önceden ders izlencesi ile duyurulacaktır.

Sınavların uzaktan eğitim (online) yöntemi ile yapılması halinde, sınavlar güvenli bir sınav programı üzerinden yapılacaktır. Bu çerçevede, öğrencilerimizin kameralı bir bilgisayara erişimlerinin olması ve sınav kurallarına uymaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları veya gereken durumlarda bu planlamalar da değişiklik yapılabilecektir.