Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyelerinden Yeni Bildiriler
18.10.2022

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Korhan Mühürcüoğlu'nun da aralarında bulunduğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri Siyasi İlimler Türk Derneği'nin bu yıl 24-25 Eylül tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresine katılarak kendi çalışma alanlarından bildiriler sundular. Dr. Öğretim Üyesi Eda Bektaş "Paydaşların Yasama Komisyonlarına Katılımı" başlıklı bildirisini, Dr. Öğretim Üyesi Asuman Özgür Keysan "Farklı Mülteci Kimlikleri ve Toplum Kabul İlişkisi: Sosyal Medya Analizi" ve Dr. Öğretim Üyesi Korhan Mühürcüoğlu "Ahmet Mithat Efendi ve Schopenhauer: Osmanlı'da Pesimizm Tartışması ve Modernite Problemi" başlıklı bildirilerini sunarak çalışmalarını paylaştılar. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi tezli yüksek lisans programı öğrencisi Orçun Oltulu da yine kendi uzmanlık alanı ve tez çalışmaları kapsamında "Yasaların Adil Olup Olmadığını Ölçme Metodu Olarak Siyaset Felsefesi" başlıklı bildirisiyle katılım gösterdi. 

Konferansa dair detaylı bilgi için https://www.siyasiilimler.org.tr adresi ziyaret edilebilir.