SBE Webinar "Kişilik Hakları ve Korunması"
06.12.2022

Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu’nun konuşmacı olduğu “Kişilik Hakkı ve Korunması” konulu çevrimiçi webinar gerçekleştirildi. Webinara öğrenciler ve hukuk alanında çalışanlar katıldı.

Etkinlik Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şule Tuzlukaya’nın konuşmacıyı takdimi ile başladı. Konuşmacı Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu; kişilik hakkının tanımı, hukuki niteliği, koruduğu ve kapsadığı değerler, kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı, hukuka uygunluk nedenleri, basın yoluyla kişilik hakkına saldırı, internet üzerinden kişilik hakkına saldırı, kişilik hakkına saldırıya karşı korunma yöntemleri ve doğan zararların tazmini konularını güncel gelişmeler ve somut örneklerle değerlendirdi. Katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla etkinlik sona erdi.

1670324319-yatay.jpg