SBE Webinar "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıklarla Mücadele ve Türkiye Örneği"
08.05.2023

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün düzenlediği ve konuşmacı olarak Doç. Dr. Asuman Özgür Keysan’ın yer aldığı, herkese açık çevrimiçi webinarda toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklar ve mücadele alanları Türkiye odağa alınarak analiz edilmiştir.