Akademik Başarı Bursları Hakkında - 06 11 2020

Akademik Başarı Bursları Hakkında

Akademik Başarı Bursları Hakkında Resmi Yazı

Mütevelli Heyetimizin 19.10.2020 tarihli toplantısı ile "Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği"nin (C) bendinde yer alan Akademik Başarı Bursları için 2021-2022 akademik yılında (2.1) maddesinde yer alan burslar için 2020-2021 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler haricindeki toplam öğrenci sayısının %5'i oranında burs kontenjanı tahsis edilmesine, (2.2) maddesinde yer alan burslar için 2020- 2021 akademik yılında üniversite genelinde yapılacak sıralamada en yüksek not ortalamasına sahip ilk 50 öğrencinin yararlandırılmasına karar verilmiştir.