Akademik Başarı Bursu Duyurusu
16.10.2021

Burs Duyurusu

Üniversitemiz Mütevelli Heyetinin 06.10.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 2022-2023 akademik yılında Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği'nin (C) bendinde yer alan Akademik Başarı Bursları (2.1) maddesinde yer alan burslar için 2021-2022 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler haricindeki toplam öğrenci sayısının %5'i oranında burs kontenjanı tahsis edilecek, (2.2) maddesinde yer alan burslar için 2021- 2022 akademik yılında üniversite genelinde yapılacak sıralamada en yüksek not ortalamasına sahip olan ilk 50 öğrenci yararlandırılacaktır.