Tübitak 2238 Yenilikçilik ve Girişimcilik Yarışması Bölge Finali 2.liği - 28 10 2018

Özet Bilgi:  Bölümümüz ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencisi Simay Leblebicioğlu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Ömer Aydın, bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Peker'in danışmanlığında, katıldıkları "TÜBİTAK 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması"nda bölge ikinciliği kazandı.

Detay Bilgi: TÜBİTAK  Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Üniversite Proje Yarışmaları" bünyesinde,  "2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik”, “2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” ve “2242-Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje" yarışmaları bu yıl bölgesel olarak gerçekleştirildi. 2018 yılında başvuruları değerlendirmeye alınan toplam 809 adet projeden ön değerlendirmeyi geçen 343'ü "2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması"nda olmak üzere 789 adet proje ikinci değerlendirmeye alındı. Projeler oluşturulan panel sistemleri üzerinde bölgeleri içerisinde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda her bir bölgede 50 adet olmak üzere toplam 300 adet proje, 8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun'da sergilendi. Üç gün süren bölge sergilerinin ardından gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren projeler açıklandı. 

Samsun Bölge Sergisi değerlendirmeleri sonucunda "2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik" yarışmasında bölümümüz ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencisi Simay Leblebicioğlu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Ömer Aydın, bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Peker'in danışmanlığında  hazırladıkları "SharePair" isimli projeleri ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3734 [site_id] => 14 [title_tr] => Tübitak 2238 Yenilikçilik ve Girişimcilik Yarışması Bölge Finali 2.liği [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Özet Bilgi:  Bölümümüz ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencisi Simay Leblebicioğlu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Ömer Aydın, bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Peker'in danışmanlığında, katıldıkları "TÜBİTAK 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması"nda bölge ikinciliği kazandı.

Detay Bilgi: TÜBİTAK  Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Üniversite Proje Yarışmaları" bünyesinde,  "2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik”, “2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” ve “2242-Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje" yarışmaları bu yıl bölgesel olarak gerçekleştirildi. 2018 yılında başvuruları değerlendirmeye alınan toplam 809 adet projeden ön değerlendirmeyi geçen 343'ü "2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması"nda olmak üzere 789 adet proje ikinci değerlendirmeye alındı. Projeler oluşturulan panel sistemleri üzerinde bölgeleri içerisinde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda her bir bölgede 50 adet olmak üzere toplam 300 adet proje, 8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun'da sergilendi. Üç gün süren bölge sergilerinin ardından gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren projeler açıklandı. 

Samsun Bölge Sergisi değerlendirmeleri sonucunda "2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik" yarışmasında bölümümüz ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencisi Simay Leblebicioğlu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Ömer Aydın, bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Peker'in danışmanlığında  hazırladıkları "SharePair" isimli projeleri ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2018-10-28 17:43:08 [end] => 2019-12-31 17:43:08 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-10-28 14:43:39 [updated_at] => 2018-10-28 14:43:39 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [url] => se [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3734 [site_id] => 14 [title_tr] => Tübitak 2238 Yenilikçilik ve Girişimcilik Yarışması Bölge Finali 2.liği [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Özet Bilgi:<\/strong>  Bölümümüz ve Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi bölümü ö\u011frencisi Simay Leblebicio\u011flu ve Bilgisayar Mühendisli\u011fi bölümü ö\u011frencisi Ömer Ayd\u0131n, bölümümüz ö\u011fretim üyelerinden Dr. Ö\u011fr. Üyesi Serhat Peker'in dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131nda, kat\u0131ld\u0131klar\u0131 "TÜB\u0130TAK 2238 - Giri\u015fimcilik ve Yenilikçilik Yar\u0131\u015fmas\u0131"nda bölge ikincili\u011fi kazand\u0131.<\/p>\n\n

Detay Bilgi:<\/strong> TÜB\u0130TAK  Bilim \u0130nsan\u0131 Destek Programlar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan lisans ö\u011frencilerine yönelik düzenlenen "Üniversite Proje Yar\u0131\u015fmalar\u0131" bünyesinde,  "2238-Giri\u015fimcilik ve Yenilikçilik”, “2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” ve “2242-Öncelikli Alanlarda Üniversite Ö\u011frencileri Proje" yar\u0131\u015fmalar\u0131 bu y\u0131l bölgesel olarak gerçekle\u015ftirildi. 2018 y\u0131l\u0131nda ba\u015fvurular\u0131 de\u011ferlendirmeye al\u0131nan toplam 809 adet projeden ön de\u011ferlendirmeyi geçen 343'ü "2238-Giri\u015fimcilik ve Yenilikçilik Yar\u0131\u015fmas\u0131"nda olmak üzere 789 adet proje ikinci de\u011ferlendirmeye al\u0131nd\u0131. Projeler olu\u015fturulan panel sistemleri üzerinde bölgeleri içerisinde de\u011ferlendirildi. De\u011ferlendirmeler sonucunda her bir bölgede 50 adet olmak üzere toplam 300 adet proje, 8-11 Ekim 2018 tarihleri aras\u0131nda Erzurum, \u0130stanbul, \u0130zmir, Kayseri, Konya ve Samsun'da sergilendi. Üç gün süren bölge sergilerinin ard\u0131ndan gerçekle\u015fen ödül töreninde dereceye giren projeler aç\u0131kland\u0131. <\/p>\n\n

Samsun Bölge Sergisi de\u011ferlendirmeleri sonucunda "2238-Giri\u015fimcilik ve Yenilikçilik" yar\u0131\u015fmas\u0131nda bölümümüz ve Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi bölümü ö\u011frencisi Simay Leblebicio\u011flu ve Bilgisayar Mühendisli\u011fi bölümü ö\u011frencisi Ömer Ayd\u0131n, bölümümüz ö\u011fretim üyelerinden Dr. Ö\u011fr. Üyesi Serhat Peker'in dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131nda  haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 "SharePair" isimli projeleri ile ikincilik ödülüne lay\u0131k görüldü. Ö\u011frencilerimizi ve ö\u011fretim üyemizi tebrik ediyor, ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n devam\u0131n\u0131 diliyoruz.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819\/1540737723-08.jpg","\/uploads\/news\/tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819\/1540737761-03.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":7782568,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819\/1540737723-08.jpg"},"caption":"1540737723-08.jpg","width":"3780px","height":"3672px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819\/1540737723-08.jpg"},{"type":"image","size":7076610,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819\/1540737761-03.jpg"},"caption":"1540737761-03.jpg","width":"5472px","height":"3480px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819\/1540737761-03.jpg"}]} [start] => 2018-10-28 17:43:08 [end] => 2019-12-31 17:43:08 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-10-28 14:43:39 [updated_at] => 2018-10-28 14:43:39 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => tubitak-2238-yenilikcilik-ve-girisimcilik-yarismasi-bolge-finali-2-ligi-1540737819 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [name_en] => Software Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => se [slug_en] => se [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":276934,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":93877,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1135724,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"},"caption":"23.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:49:41 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:27 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 [color] => [url] => se [home_page_id] => 61 [atacs_id] => 335 [parent] => 0 [master_id] => 69 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 31 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [name_en] => Software Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => se [slug_en] => se [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":276934,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":93877,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1135724,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"},"caption":"23.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:49:41 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:27 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 [color] => [url] => se [home_page_id] => 61 [atacs_id] => 335 [parent] => 0 [master_id] => 69 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 31 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1