ANKARA Sanayi Odası (ASO) Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ve ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde ‘Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli’ - 11 02 2019

ASO 1’inci OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ali Yazıcı’nın başkanlığını yaptığı oturumda “Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma” konusu detaylarıyla irdelendi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 35’inci Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Niyazi Akdaş, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Osman Coşkun, ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Serdar Tütek ve kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda davetlinin katıldığı panelde, pazarlama, markalaşma ve ihracat konuları da ele alındı. Dr. Öğretim Üyemiz Ziya Karakaya’nın da konuşmacılar arasında yer aldığı etkinliğe ilişkin basında çıkan haberlerden bazılarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

https://dha.com.tr/yurt/ankarada-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli-duzenlendi/haber-1623373

http://www.milliyet.com.tr/ankara-da-uretimde-dijital-donusum-ve-ankara-yerelhaber-3235926/

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/merkez/ankarada-uretimde-dijital-donusum-ve-markalas-41098595

http://stream.interpress.com/temp/891b4b68-11c1-4aad-a747-41760670e108.htmlApp\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3938 [site_id] => 14 [title_tr] => ANKARA Sanayi Odası (ASO) Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ve ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde ‘Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli’ [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ASO 1’inci OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ali Yazıcı’nın başkanlığını yaptığı oturumda “Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma” konusu detaylarıyla irdelendi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 35’inci Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Niyazi Akdaş, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Osman Coşkun, ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Serdar Tütek ve kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda davetlinin katıldığı panelde, pazarlama, markalaşma ve ihracat konuları da ele alındı. Dr. Öğretim Üyemiz Ziya Karakaya’nın da konuşmacılar arasında yer aldığı etkinliğe ilişkin basında çıkan haberlerden bazılarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

https://dha.com.tr/yurt/ankarada-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli-duzenlendi/haber-1623373

http://www.milliyet.com.tr/ankara-da-uretimde-dijital-donusum-ve-ankara-yerelhaber-3235926/

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/merkez/ankarada-uretimde-dijital-donusum-ve-markalas-41098595

http://stream.interpress.com/temp/891b4b68-11c1-4aad-a747-41760670e108.html

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-02-11 09:22:08 [end] => 2019-12-31 09:22:08 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-11 06:22:19 [updated_at] => 2019-02-11 06:52:26 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => ankara-sanayi-odasi-aso-bilgisayar-yazilimlari-sanayi-meslek-komitesi-ve-aso-1’inci-organize-sanayi-bolgesi-osb-is-birliginde-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli’-1549866139 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [url] => se [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3938 [site_id] => 14 [title_tr] => ANKARA Sanayi Odası (ASO) Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ve ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde ‘Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli’ [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ASO 1’inci OSB Toplant\u0131 Salonunda gerçekle\u015ftirilen ve Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi Bölüm Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Prof. Dr. Ali Yaz\u0131c\u0131’n\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 oturumda “Üretimde Dijital Dönü\u015füm ve Markala\u015fma” konusu detaylar\u0131yla irdelendi.<\/p>\n\n

ASO Ba\u015fkan\u0131 Nurettin Özdebir, ASO 35’inci Yaz\u0131l\u0131m Sanayi Meslek Komitesi Ba\u015fkan\u0131 Nuray Ba\u015far, ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Ba\u015fkan\u0131 Niyazi Akda\u015f, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikalar\u0131 Kurulu üyesi Osman Co\u015fkun, ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Serdar Tütek ve kamu, özel sektör, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 ile çok say\u0131da davetlinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 panelde, pazarlama, markala\u015fma ve ihracat konular\u0131 da ele al\u0131nd\u0131. Dr. Ö\u011fretim Üyemiz Ziya Karakaya’n\u0131n da konu\u015fmac\u0131lar aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 etkinli\u011fe ili\u015fkin bas\u0131nda ç\u0131kan haberlerden baz\u0131lar\u0131na a\u015fa\u011f\u0131daki linklerden ula\u015f\u0131labilmektedir.<\/p>\n\n

https:\/\/dha.com.tr\/yurt\/ankarada-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli-duzenlendi\/haber-1623373<\/a><\/p>\n\n

http:\/\/www.milliyet.com.tr\/ankara-da-uretimde-dijital-donusum-ve-ankara-yerelhaber-3235926\/<\/a><\/p>\n\n

http:\/\/www.hurriyet.com.tr\/yerel-haberler\/ankara\/merkez\/ankarada-uretimde-dijital-donusum-ve-markalas-41098595<\/a><\/p>\n\n

http:\/\/stream.interpress.com\/temp\/891b4b68-11c1-4aad-a747-41760670e108.html<\/a><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/ankara-sanayi-odasi-aso-bilgisayar-yazilimlari-sanayi-meslek-komitesi-ve-aso-1\u2019inci-organize-sanayi-bolgesi-osb-is-birliginde-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli\u2019-1549866139\/1549866000-IMG_1831.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":31741,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/ankara-sanayi-odasi-aso-bilgisayar-yazilimlari-sanayi-meslek-komitesi-ve-aso-1\u2019inci-organize-sanayi-bolgesi-osb-is-birliginde-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli\u2019-1549866139\/1549866000-IMG_1831.JPG"},"caption":"1549866000-IMG_1831.JPG","width":"480px","height":"270px","key":2,"target_url":"\/uploads\/news\/ankara-sanayi-odasi-aso-bilgisayar-yazilimlari-sanayi-meslek-komitesi-ve-aso-1\u2019inci-organize-sanayi-bolgesi-osb-is-birliginde-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli\u2019-1549866139\/1549866000-IMG_1831.JPG"}]} [start] => 2019-02-11 09:22:08 [end] => 2019-12-31 09:22:08 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-11 06:22:19 [updated_at] => 2019-02-11 06:52:26 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => ankara-sanayi-odasi-aso-bilgisayar-yazilimlari-sanayi-meslek-komitesi-ve-aso-1’inci-organize-sanayi-bolgesi-osb-is-birliginde-uretimde-dijital-donusum-ve-markalasma-paneli’-1549866139 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [name_en] => Software Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => se [slug_en] => se [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":276934,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":93877,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1135724,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"},"caption":"23.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:49:41 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:27 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 [color] => [url] => se [home_page_id] => 61 [atacs_id] => 335 [parent] => 0 [master_id] => 69 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 31 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [name_en] => Software Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => se [slug_en] => se [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":276934,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1561725202-MUDEK-yazilim-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":93877,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/1532954741-yazilim_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1135724,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"},"caption":"23.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yazilim-muhendisligi\/23.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:49:41 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:27 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 [color] => [url] => se [home_page_id] => 61 [atacs_id] => 335 [parent] => 0 [master_id] => 69 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 31 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1