Doç. Dr. Nergiz Ercil ÇAĞILTAY'ın Yürütücülüğünü Üstlendiği Proje, TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ) Almaya Hak Kazandı
17.06.2020

Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nergiz Ercil ÇAĞILTAY tarafından yürütülen Atılım Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökhan ŞENGÜL, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa BERKER ve Dr. İlkay IŞIKAY ile Çankaya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan MARAŞ ve Doç. Dr. Erol ÖZÇELİK’in de araştırmacı olarak destek verdiği "Endoskopik Cerrahisi Eğitim (ECE)'inde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamların Etkinliğinin Araştırılması" başlıklı, 112K287 numaralı TÜBİTAK 1001 projesi, üstün başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından verilen TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ)’yü almaya hak kazanmıştır.

Tamamlanan proje sonucunda, 12 adet SCI kapsamında tam makale, 10 adet Uluslararası Bildiri, 12 adet Ulusal Bildiri, 3 adet Yüksek Lisans Tezi ve 2 adet Doktora Tezi yayınlanmıştır. Ayrıca proje çalışmalarına, Türk Nöröşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresinde birincilik ödülü verilmiştir. Bunun yanısıra, bir adet patent başvurusu halen değerlendirme sürecindedir. Alanda yapılan çalışmalar, proje kapsamında geliştirilen sistemi, endoskopik beyin cerrahisi alanında Türkiye’deki ilk dünyadaki birkaç çalışma arasında listelemektedir.
TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine verilen bir teşvik ödülüdür.

Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.