Modern Diller BÖlümü - Güz Dönemi İngilizce Derslerinin Bahar Döneminde Açılması İle İlgili Önemli Duyuru - 08 02 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar döneminde oluşan ihtiyaç doğrultusunda Güz dönemi derslerinden ENG 201 , ENG 101 ve ENG 12 1 dersleri açılacaktır.  

 

ENG201Akademik İngilizce III dersi : mezun durumunda ve MDB ye dilekçe ile başvurmuş olan öğrenciler için olmak üzere bir sınıf olarak açılacaktır.  Başvuran öğrencilerin Pazartesi günü saat 14:00 te kendi ders programları ile MDB ye gelmeleri gerekmektedir. Ders programı  11 Şubat Pazartesi günü ders hocası ile görüşülerek belirlenecektir.

 

ENG101 Akademik İngilizce I dersi: Bu dersten başarısız olan öğrenciler dönemlik dersler arasında önkoşul olmadığı için  Bahar döneminde ENG102 dersini alabilirler. Ayrıca iki dersten birini yaz okulunda da alabilirler. Ancak güz döneminde bu dersten başarısız olmuş ve ortalaması 1.70 in altında olan öğrenciler  için 3 sınıf açılacaktır.  (Pazartesi-Çarşamba 15:30-17:20 iki sınıf ve Salı Perşembe 15:30-17:20 bir sınıf).  Başvurular  13.Şubat Çarşamba 17:00  ye kadar sürecektir.

 

ENG121 Temel İngilizce dersi: Bu dersten başarısız olan öğrenciler dönemlik dersler arasında önkoşul olduğu  için  ENG122 dersini almamaktadır. Bu ders Salı – Perşembe günleri  15:30-17:20 arasında bir sınıf  olarak açılacaktır.  İsteyen ve not ortalaması 1.70 in altında olan öğrenciler başvuru  için 11 Şubat Pazartesi  MDB ye gelmelidir. Başvurular 13 Şubat Çarşamba 17:00  ye kadar sürecektir.

 

Önemli not: Kontenjanlar sınırlıdır. Sınıfların açılması üniversitenin kriterlerine uygun olarak gerçekleşecektir. Sınıf mevcudu ve sınıf sayısı artırılmayacaktır.  Derslikler daha sonra belirlenecektir. Ders günleri ve saatlerinde değişiklik söz konusu değildir.

Saygıyla duyururuz. MDB

 

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6361 [site_id] => 32 [title_tr] => Modern Diller BÖlümü - Güz Dönemi İngilizce Derslerinin Bahar Döneminde Açılması İle İlgili Önemli Duyuru [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar döneminde oluşan ihtiyaç doğrultusunda Güz dönemi derslerinden ENG 201 , ENG 101 ve ENG 12 1 dersleri açılacaktır.  

 

ENG201Akademik İngilizce III dersi : mezun durumunda ve MDB ye dilekçe ile başvurmuş olan öğrenciler için olmak üzere bir sınıf olarak açılacaktır.  Başvuran öğrencilerin Pazartesi günü saat 14:00 te kendi ders programları ile MDB ye gelmeleri gerekmektedir. Ders programı  11 Şubat Pazartesi günü ders hocası ile görüşülerek belirlenecektir.

 

ENG101 Akademik İngilizce I dersi: Bu dersten başarısız olan öğrenciler dönemlik dersler arasında önkoşul olmadığı için  Bahar döneminde ENG102 dersini alabilirler. Ayrıca iki dersten birini yaz okulunda da alabilirler. Ancak güz döneminde bu dersten başarısız olmuş ve ortalaması 1.70 in altında olan öğrenciler  için 3 sınıf açılacaktır.  (Pazartesi-Çarşamba 15:30-17:20 iki sınıf ve Salı Perşembe 15:30-17:20 bir sınıf).  Başvurular  13.Şubat Çarşamba 17:00  ye kadar sürecektir.

 

ENG121 Temel İngilizce dersi: Bu dersten başarısız olan öğrenciler dönemlik dersler arasında önkoşul olduğu  için  ENG122 dersini almamaktadır. Bu ders Salı – Perşembe günleri  15:30-17:20 arasında bir sınıf  olarak açılacaktır.  İsteyen ve not ortalaması 1.70 in altında olan öğrenciler başvuru  için 11 Şubat Pazartesi  MDB ye gelmelidir. Başvurular 13 Şubat Çarşamba 17:00  ye kadar sürecektir.

 

Önemli not: Kontenjanlar sınırlıdır. Sınıfların açılması üniversitenin kriterlerine uygun olarak gerçekleşecektir. Sınıf mevcudu ve sınıf sayısı artırılmayacaktır.  Derslikler daha sonra belirlenecektir. Ders günleri ve saatlerinde değişiklik söz konusu değildir.

Saygıyla duyururuz. MDB

 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-02-08 16:31:59 [end] => 2019-03-31 16:31:59 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-08 13:32:22 [updated_at] => 2019-02-08 13:32:22 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => modern-diller-bolumu----guz-donemi-ingilizce-derslerinin-bahar-doneminde-acilmasi-ile-ilgili-onemli-duyuru-1549632742 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_tr] => Yabancı Diller Yüksekokulu [url] => sfl [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6361 [site_id] => 32 [title_tr] => Modern Diller BÖlümü - Güz Dönemi İngilizce Derslerinin Bahar Döneminde Açılması İle İlgili Önemli Duyuru [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

2018-2019 Ö\u011fretim Y\u0131l\u0131 Bahar döneminde olu\u015fan ihtiyaç do\u011frultusunda Güz dönemi derslerinden ENG 201 , ENG 101 ve ENG 12 1 dersleri aç\u0131lacakt\u0131r.  <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

ENG201Akademik \u0130ngilizce III dersi :<\/strong> mezun durumunda ve MDB ye dilekçe ile ba\u015fvurmu\u015f olan ö\u011frenciler için olmak üzere bir s\u0131n\u0131f olarak aç\u0131lacakt\u0131r.  Ba\u015fvuran ö\u011frencilerin Pazartesi günü saat 14:00 te kendi ders programlar\u0131 ile MDB ye gelmeleri gerekmektedir. Ders program\u0131  11 \u015eubat Pazartesi günü ders hocas\u0131 ile görü\u015fülerek belirlenecektir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

ENG101 Akademik \u0130ngilizce I dersi:<\/strong> Bu dersten ba\u015far\u0131s\u0131z olan ö\u011frenciler dönemlik dersler aras\u0131nda önko\u015ful olmad\u0131\u011f\u0131 için  Bahar döneminde ENG102 dersini alabilirler. Ayr\u0131ca iki dersten birini yaz okulunda da alabilirler. Ancak güz döneminde bu dersten ba\u015far\u0131s\u0131z olmu\u015f ve ortalamas\u0131 1.70 in alt\u0131nda olan ö\u011frenciler  için 3 s\u0131n\u0131f aç\u0131lacakt\u0131r<\/strong>.  (Pazartesi-Çar\u015famba 15:30-17:20 iki s\u0131n\u0131f ve Sal\u0131 Per\u015fembe 15:30-17:20<\/strong> <\/strong>bir s\u0131n\u0131f).<\/strong> <\/strong> Ba\u015fvurular  13.\u015eubat Çar\u015famba 17:00  ye kadar sürecektir.<\/strong><\/p>\n\n

 <\/strong><\/p>\n\n

ENG121 Temel \u0130ngilizce dersi: <\/strong>Bu dersten ba\u015far\u0131s\u0131z olan ö\u011frenciler dönemlik dersler aras\u0131nda önko\u015ful oldu\u011fu  için  ENG122 dersini almamaktad\u0131r. Bu ders Sal\u0131 – Per\u015fembe günleri  15:30-17:20 aras\u0131nda bir s\u0131n\u0131f  olarak aç\u0131lacakt\u0131r<\/strong>.  \u0130steyen ve not ortalamas\u0131 1.70 in alt\u0131nda olan ö\u011frenciler ba\u015fvuru  için 11 \u015eubat Pazartesi  MDB ye gelmelidir. Ba\u015fvurular 13 \u015eubat Çar\u015famba 17:00  ye kadar sürecektir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Önemli not: Kontenjanlar s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r. S\u0131n\u0131flar\u0131n aç\u0131lmas\u0131 üniversitenin kriterlerine uygun olarak gerçekle\u015fecektir. S\u0131n\u0131f mevcudu ve s\u0131n\u0131f say\u0131s\u0131 art\u0131r\u0131lmayacakt\u0131r. <\/strong> <\/strong>Derslikler daha sonra belirlenecektir. Ders günleri ve saatlerinde de\u011fi\u015fiklik söz konusu de\u011fildir.<\/strong><\/p>\n\n

Sayg\u0131yla duyururuz. MDB<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-02-08 16:31:59 [end] => 2019-03-31 16:31:59 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-08 13:32:22 [updated_at] => 2019-02-08 13:32:22 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => modern-diller-bolumu----guz-donemi-ingilizce-derslerinin-bahar-doneminde-acilmasi-ile-ilgili-onemli-duyuru-1549632742 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 32 [name_tr] => Yabancı Diller Yüksekokulu [name_en] => School of Foreign Languages [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => yabanci-diller-yuksekokulu [slug_en] => school-of-foreign-languages [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":280983,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},"caption":"1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":78331,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"},"caption":"yabancidiller06.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:46:29 [updated_at] => 2019-06-28 12:03:28 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 7 [depth] => 1 [color] => f08da2 [url] => sfl [home_page_id] => 2369 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 126 [old_cat_id] => 0 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 32 [name_tr] => Yabancı Diller Yüksekokulu [name_en] => School of Foreign Languages [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => yabanci-diller-yuksekokulu [slug_en] => school-of-foreign-languages [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":280983,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},"caption":"1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":78331,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"},"caption":"yabancidiller06.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:46:29 [updated_at] => 2019-06-28 12:03:28 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 7 [depth] => 1 [color] => f08da2 [url] => sfl [home_page_id] => 2369 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 126 [old_cat_id] => 0 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1