Türkçe Eğitim Yapan Bölümlere Bahar Döneminde Kayıt Yaptıran Öğrenciler için Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru - 13 02 2019

 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

2018-2019

 

TÜRKÇE EĞİTİM YAPAN BÖLÜMLERE

BAHAR DÖNEMİNDE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN

DÜZEY SAPTAMA VE MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 

Değerli Öğrencimiz, Atılım Üniversitesi’ne hoşgeldiniz.

Türkçe eğitim yapan bölümlere (Hukuk Faültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkçe İşletme, Türkçe İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) 2018-2019 Bahar Döneminde kayıt yaptıran öğrencilerimiz olarak, bölüm derslerinizin yanısıra Yükseköğretim Mevzuatı gereği İngilizce dersleri de alacaksınız. Modern Diller Bölümü’nün sunduğu bu zorunlu 6 dönemlik İngilizce derslerinden muaf olabilmeniz için Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı’na girmeniz gerekmektedir.

Bu sınavın amacı, İngilizce düzeyinizi ölçerek sizleri en uygun sınıflara yerleştirmek ve/veya bazı derslerden muaf olmanızı sağlamaktır. Bu sınava katılım hakkı Atılım Üniversitesi’ndeki öğrenim hayatınızda sadece bir defaya mahsus verilecektir. Muaf olduğunuz her bir ders için AA (en yüksek) harf notu verilecektir.

Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra 15 Şubat 2019 tarihinde Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda (YDYO) belirlenen salonlarda sınava katılabilirsiniz. Sınava girmediğiniz takdirde düzeyiniz ’0’ kabul edilecek ve hiçbir İngilizce dersinden muaf olamayacaksınız.

Sınava katılabilmeniz için kayıt esnasında size verilen ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİZİ ve Öğrenci İşleri’nden alacağınız kayıt belgenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 

Sınav Tarihi: 15 Şubat 2019

Sınav Saati: 13:30-15:00

Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO)

4. Kat / 418                                  

                                                                           BAŞARILAR DİLERİZ.

Modern Diller Bölümü

Tel: +90 312 586 8551

+90 312 586 8552App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6385 [site_id] => 32 [title_tr] => Türkçe Eğitim Yapan Bölümlere Bahar Döneminde Kayıt Yaptıran Öğrenciler için Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

2018-2019

 

TÜRKÇE EĞİTİM YAPAN BÖLÜMLERE

BAHAR DÖNEMİNDE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN

DÜZEY SAPTAMA VE MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 

Değerli Öğrencimiz, Atılım Üniversitesi’ne hoşgeldiniz.

Türkçe eğitim yapan bölümlere (Hukuk Faültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkçe İşletme, Türkçe İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) 2018-2019 Bahar Döneminde kayıt yaptıran öğrencilerimiz olarak, bölüm derslerinizin yanısıra Yükseköğretim Mevzuatı gereği İngilizce dersleri de alacaksınız. Modern Diller Bölümü’nün sunduğu bu zorunlu 6 dönemlik İngilizce derslerinden muaf olabilmeniz için Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı’na girmeniz gerekmektedir.

Bu sınavın amacı, İngilizce düzeyinizi ölçerek sizleri en uygun sınıflara yerleştirmek ve/veya bazı derslerden muaf olmanızı sağlamaktır. Bu sınava katılım hakkı Atılım Üniversitesi’ndeki öğrenim hayatınızda sadece bir defaya mahsus verilecektir. Muaf olduğunuz her bir ders için AA (en yüksek) harf notu verilecektir.

Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra 15 Şubat 2019 tarihinde Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda (YDYO) belirlenen salonlarda sınava katılabilirsiniz. Sınava girmediğiniz takdirde düzeyiniz ’0’ kabul edilecek ve hiçbir İngilizce dersinden muaf olamayacaksınız.

Sınava katılabilmeniz için kayıt esnasında size verilen ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİZİ ve Öğrenci İşleri’nden alacağınız kayıt belgenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 

Sınav Tarihi: 15 Şubat 2019

Sınav Saati: 13:30-15:00

Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO)

4. Kat / 418                                  

                                                                           BAŞARILAR DİLERİZ.

Modern Diller Bölümü

Tel: +90 312 586 8551

+90 312 586 8552

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-02-13 12:58:51 [end] => 2019-06-15 12:58:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-13 09:59:18 [updated_at] => 2019-02-13 09:59:18 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => turkce-egitim-yapan-bolumlere-bahar-doneminde-kayit-yaptiran-ogrenciler-icin-duzey-saptama-ve-muafiyet-sinavi-ile-ilgili-onemli-duyuru-1550051958 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_tr] => Yabancı Diller Yüksekokulu [url] => sfl [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6385 [site_id] => 32 [title_tr] => Türkçe Eğitim Yapan Bölümlere Bahar Döneminde Kayıt Yaptıran Öğrenciler için Düzey Saptama ve Muafiyet Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

YABANCI D\u0130LLER YÜKSEKOKULU<\/strong><\/p>\n\n

MODERN D\u0130LLER BÖLÜMÜ<\/strong><\/p>\n\n

2018-2019 <\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

TÜRKÇE E\u011e\u0130T\u0130M YAPAN BÖLÜMLERE <\/strong><\/p>\n\n

BAHAR DÖNEM\u0130NDE KAYIT YAPTIRAN Ö\u011eRENC\u0130LER \u0130Ç\u0130N<\/strong><\/p>\n\n

DÜZEY SAPTAMA VE MUAF\u0130YET SINAVI \u0130LE \u0130LG\u0130L\u0130 ÖNEML\u0130 DUYURU<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

De\u011ferli Ö\u011frencimiz, At\u0131l\u0131m Üniversitesi’ne ho\u015fgeldiniz.<\/p>\n\n

Türkçe e\u011fitim yapan bölümlere (Hukuk Faültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkçe \u0130\u015fletme, Türkçe \u0130ktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) 2018-2019 Bahar Döneminde kay\u0131t yapt\u0131ran ö\u011frencilerimiz olarak, bölüm derslerinizin yan\u0131s\u0131ra Yüksekö\u011fretim Mevzuat\u0131 gere\u011fi \u0130ngilizce dersleri de alacaks\u0131n\u0131z. Modern Diller Bölümü’nün sundu\u011fu bu zorunlu 6 dönemlik \u0130ngilizce derslerinden muaf olabilmeniz için Düzey Saptama ve Muafiyet S\u0131nav\u0131’na girmeniz gerekmektedir.<\/p>\n\n

Bu s\u0131nav\u0131n amac\u0131, \u0130ngilizce düzeyinizi ölçerek sizleri en uygun s\u0131n\u0131flara yerle\u015ftirmek ve\/veya baz\u0131 derslerden muaf olman\u0131z\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Bu s\u0131nava kat\u0131l\u0131m hakk\u0131 At\u0131l\u0131m Üniversitesi’ndeki ö\u011frenim hayat\u0131n\u0131zda sadece bir defaya mahsus verilecektir. Muaf oldu\u011funuz her bir ders için AA (en yüksek) harf notu verilecektir.<\/p>\n\n

Kay\u0131t i\u015flemlerinizi tamamlad\u0131ktan sonra 15 \u015eubat 2019<\/strong> tarihinde Yabanc\u0131 Diller Yüksek Okulu’nda (YDYO) belirlenen salonlarda s\u0131nava kat\u0131labilirsiniz. S\u0131nava girmedi\u011finiz takdirde düzeyiniz ’0’ kabul edilecek ve hiçbir \u0130ngilizce dersinden muaf olamayacaks\u0131n\u0131z.<\/p>\n\n

S\u0131nava kat\u0131labilmeniz için kay\u0131t esnas\u0131nda size verilen ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 Ö\u011eRENC\u0130 K\u0130ML\u0130\u011e\u0130N\u0130Z\u0130 ve Ö\u011frenci \u0130\u015fleri’nden alaca\u011f\u0131n\u0131z kay\u0131t belgenizi yan\u0131n\u0131zda bulundurman\u0131z gerekmektedir.<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

S\u0131nav Tarihi:<\/strong> 15 \u015eubat 2019<\/p>\n\n

S\u0131nav Saati:<\/strong> 13:30-15:00<\/p>\n\n

S\u0131nav Yeri:<\/strong> Yabanc\u0131 Diller Yüksekokulu (YDYO)<\/p>\n\n

4. Kat \/ 418                                  <\/p>\n\n

                                                                           BA\u015eARILAR D\u0130LER\u0130Z.<\/p>\n\n

Modern Diller Bölümü<\/p>\n\n

Tel: +90 312 586 8551<\/p>\n\n

\n

+90 312 586 8552<\/p>\n<\/div>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-02-13 12:58:51 [end] => 2019-06-15 12:58:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-13 09:59:18 [updated_at] => 2019-02-13 09:59:18 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => turkce-egitim-yapan-bolumlere-bahar-doneminde-kayit-yaptiran-ogrenciler-icin-duzey-saptama-ve-muafiyet-sinavi-ile-ilgili-onemli-duyuru-1550051958 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 32 [name_tr] => Yabancı Diller Yüksekokulu [name_en] => School of Foreign Languages [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => yabanci-diller-yuksekokulu [slug_en] => school-of-foreign-languages [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":280983,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},"caption":"1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":78331,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"},"caption":"yabancidiller06.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:46:29 [updated_at] => 2019-06-28 12:03:28 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 7 [depth] => 1 [color] => f08da2 [url] => sfl [home_page_id] => 2369 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 126 [old_cat_id] => 0 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 32 [name_tr] => Yabancı Diller Yüksekokulu [name_en] => School of Foreign Languages [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => yabanci-diller-yuksekokulu [slug_en] => school-of-foreign-languages [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":280983,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},"caption":"1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/1561723401-Pearson_Assured-ydyo_thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":78331,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"},"caption":"yabancidiller06.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/yabanci-diller-yuksekokulu\/yabancidiller06.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:46:29 [updated_at] => 2019-06-28 12:03:28 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 7 [depth] => 1 [color] => f08da2 [url] => sfl [home_page_id] => 2369 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 126 [old_cat_id] => 0 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1