Hikaye Kitaplarından Yararlanma
30.10.2018

Okuma becerisi dil öğreniminde çok önemli bir yer tutar. Hikaye kitapları hem öğretmenlere ders hedeflerini gerçekleştirmeleri için kullandıkları bir araç olurken, aynı zamanda öğrenciler için de okuma becerilerini geliştirecekleri motive edici ve eğlenceli bir yoldur. Bu çıkış noktasıyla Oxford University Press'ten Andrew Dilger'ı 30.10.2018’de kurumuzda ağırladık. Kendisi hikaye kitaplarının kullanımı ve keşfi ile alakalı bizlere fikirler sunarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu kitaplardan daha fazla faydalanmalarını sağladı.