2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Takvimi
13.12.2022

SAATLER 19 Aralık PAZARTESİ 20 Aralık  SALI 21 Aralık ÇARŞAMBA 22 Aralık PERŞEMBE 23 Aralık  CUMA 26 Aralık  Pazartesi 27 Aralık  Salı 28 Aralık Çarşamba 29 Aralık Perşembe 30 Aralık Cuma
09.00        Fizik Tedavi Yöntemleri Uygulamaları, 122            
10.00 Hidroterapi ve Balneoterapi, 314   Laboratuvar Kimyası ve Uygulamaları,314 İleri Mikrobiyoloji,314 Hasta psikolojisi 314,122,233,226 Fizyoterapide Ölçme Değerlendirme, 122 Ortopedik Rehabilitasyon, 308 İş Sağlığı ve Güvenliği 314,122,226,233,308 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, 122 Tıbbi Terminoloji, 122-233-314-226
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 226       Tıbbi Görüntüleme 1,122   İmmünoloji, 314 Biyokimyada Özel Teknikler, 122    
Acil Hasta Bakımı 1,314   İlk ve Acil Yardım Uygulamaları I,122   Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları 1,122 Klinik Anestezi
 Uygulamaları, 233
İlk ve Acil Yardım Uygulamaları III, 122      
11.00 Tıbbi Biyoloji, 314-226-233   Isı-Işık ve Hidroterapi, 226 Ameliyathane Uygulamaları II, 314 Patofizyoloji,314-122-233   İleri Yaşam Desteği Uygulamaları, 122 Reanimasyon I, 233,314 Klinik Laboratuvar Teknikleri,314 Temel Anatomi,122-233-314-226-308
                Ambulans Servis Eğitimi,314  
12.00                   Anatomi lab 123
13.00 Nörolojik Rehabilitasyon, 314           Fizyoloji122,314,226,233,308,306 Travma, 122 Halk Sağlığı, 314, 122, 233,226 Anatomi lab 123
14.00 Ameliyathanede güvenlik 314             Temel anestezi 314, 233,226   Anatomi lab 123
15.00 Postoperatif Bakım,122       Fizyoterapide Biyomekanik ve Kinezyoloji,122         Anatomi lab 123