Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Tutanağı
27.08.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ  PROGRAMI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 29/07/2021 tarihinde Bilim Sınavı ve 20/07/2021 tarihinde sözlü sınav gerçekleştirilmiştir. Bilim sınavı yazılı şeklinde yapılmıştır. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda iki (2) aday davet edilmiş olup bu adayların tümü bilim sınavına ve sözlü sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Bilim sınavı sonrasında ALES (%35), lisans mezuniyet notu (%30) ve bilim sınav notu (%35) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Son değerlendirme sonucunda adaylar aşağıdaki listede sıralanmıştır. Adaylardan S***** A*** asil aday, adaylardan G***** A******* ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TABLOSU

ADAYIN ADI SOYADI

 

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

 

ALES

MEZUNİYET

BİLİM SINAVI

TOPLAM PUAN

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

 

 

      %35

 

       %30

 

      %35

 

S***** A***

78,9

27,615

70,13

21,039

92

32,2

80,854

G***** A*******

70

24,5

74,8

22,44

65

22,75

69,69

 

*Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sitesinde yayınlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.