Atılım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı İçin Ön Değerlendirme Tutanağı
11.05.2022

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN ÖNDEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ilan edilen “Atılım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi” kadrosu için başvuran üç aday arasından ön değerlendirme sonucunda tüm koşulları sağlayan iki aday giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır. Adaylar 11.05.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de Ahlatlıbel Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Kat 122 no’lu derslikte yapılacak olan “yazılı sınava” ve aynı gün saat 15.00’te 1.Kat 1-05 no’lu toplantı salonunda yapılacak olan “sözlü mülakat” a  davet edilmektedir.

                        

 

Sıra No

 

 

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

 

     TOPLAM

ALES

Lisans Not Ortalaması

NOTU

%70

NOTU

%30

1

S****N A**Ş

78,9

 

55,23

70,13

 

21,039

76,269

2

G****R A******K

70

 

49

74,8

 

22,44

71,44

3

H***E F***N

84,31403

59,019821

54,50

16,35

10 yıldan fazla iş tecrübesi olması koşulunu sağlamadığından aday sınava çağırılmamıştır.