MPS Farkındalık Etkinliği
22.03.2024

20.03.2024 Tarihinde MPS Farkındalık Eğitimi için Dr. Alev Şaylan ve kızı Aslım Şaylan Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yükskeokulu öğrencilerine Gönüllülük Çalışmaları Dersi Kapsamında MPS Farkındalığına ilişkin seminer verdi.

Sunumda; nadir hastalık tanımı, MPS grubu hastalıklar hakkında genel bilgi, MPS tanılı çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları süreçler nasıl ilerler, bu konuda farkındalık neden önemlidir, sivil toplum ve sağlık profesyonelleri bu konuda ne gibi katkılarda bulunabilir, MPS tanılı hastaya yaklaşım konuları öğrencilerle interaktif bir şekilde ele alındı.

Öğrenci ve mezunlarımızın fizyoterapi ve anestezi uygulamalarında, acil servis başvurularında, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri alanındaki hangi işlemlerde MPS tanılı hastalarımızla karşılaşabileceği ve takip-tedavide kolaylaştırıcı olabilecek, özellikle dikkate alınması gereken özel durumlar örneklerle vurgulandı. Farkındalık çalışmalarının hastaların tanı almasında, tedavilerinin olabildiğince erken başlamasında ve ilerleyen süreçlerdeki kalıcı hasarları azaltmadaki öneminden bahsedildi.

Aslım Şaylan’ın da hastalığı ile ilgili tanı-takip-tedavi aşamalarında, eğitim hayatında, sosyal çevresinde yaşadığı zorluklar hakkındaki gerçek yaşam deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı sunum soru ve katkılarla sona erdi.

Sayın Dr. Şaylan ve Aslım Şaylan'a teşekkkürlerimizi sunuyoruz.