Staj raporlarının AVM399/499 kodlu dersin Moodle Turnitin veritabanına en geç 6 Ekim 2023 saat 23:59'a kadar yüklenmesi gerekmektedir."