AVM301 ve AVM407 Derslerinin İptali Hakkında / Announcement: Canceled AVM301 and AVM407 Monday, November 20, 2023.
19.11.2023

DUYURU: 20 Kasım 2023 Pazartesi günü yapılması planlanan “AVM301 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri” ve “AVM407 Hava Terminal İşletmeciliği” dersleri yapılamayacaktır.

ATTENTION: Planned to be made on Monday, November 20, 2023, AVM301 Air Traffic Rules and Services and AVM407 Air Terminal Management lessons have been canceled due to unexpected reasons.