AVM301 ve AVM407 Dersleri Telafi Sınavı İptali Hakkında / About AVM301 and AVM407 make-up exams postponed
21.11.2023

Dikkat: 21 Kasım 2023 Salı günü saat 13:30'da yapılması planlanan “AVM301 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri” ve “AVM407 Hava Terminal İşletmeciliği” derslerinin telafi sınavları ileri bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi tarafınıza daha sonra bildirilecektir.

Attention: Planned to be made on Tuesday, November 21, 2023, at 13.30, the AVM301 Air Traffic Rules and Services and AVM407 Air Terminal Management make-up exams have been postponed. The date of the new make-up exams will be announced later.