AVM301 ve AVM407 Ders İptali Hakkında - About Canceled AVM301 and AVM407
24.11.2023

DUYURU: 27 Kasım 2023 Pazartesi günü yapılması planlanan “AVM301 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri” ve “AVM407 Hava Terminal İşletmeciliği” dersleri yapılamayacaktır.

ATTENTION: Planned to be made on Monday, November 27, 2023AVM301 Air Traffic Rules and Services and AVM407 Air Terminal Management lessons have been canceled.