AVM401 ve AVM201 Dersleri Hakkında / About AVM401 and AVM201 Lessons
11.12.2023

Dikkat: AVM401 (11 Aralık 2023) ve AVM201 (12 Aralık 2023) dersleri çevrimiçi yapılacaktır.

Attention: AVM401 (December 11, 2023) and AVM201 (December 12, 2023) lessons will be carried out online.