STAJ DEĞERLEMESİNE ESAS BELGELERİN TESLİMİ - 14 07 2020

Staj Değerlemesine Esas Belgelerin son teslim tarihi 9 Kasım 2020 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Staj Belgelerinin Bölüm Staj Koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca staj raporları Moodle üzerinden AVM399/499 kodlu derse Word veya PDF formatında yüklenmelidir. Staj raporlarına Turnitin üzerinden benzerlik taraması yapılacaktır. Benzerlik oranı %20 ve üzeri olan staj raporları kabul edilmeyecektir. 

Staj Değerlemesine Esas Belgeler:

Staj Raporu (kapak sayfasıyla birlikte) 

Öğrenci Staj Kitapçığı, https://www.atilim.edu.tr/files/yer_ulasim(1).pdf

Staj Değerlendirme Formu (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir). https://www.atilim.edu.tr/files/STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc

Staj rapor formatı https://www.atilim.edu.tr/files/SUMMER%20PRACTICE%20REPORT_2018__.pdf

Turnitin programının cevap verme süresi 24 saati bulabilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimizin son güne kalmadan staj raporlarını yüklemeleri benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yeniden yükleme yapabilmelerine olanak sağlayacaktır.

NOT: Staj raporlarının çıktısı Final sınavları bitimine kadar elden veya posta yoluyla Bölüm Staj Koordinatörlüğü'ne iletilmelidir.

 

9 KASIM 2020 TARİHİNDEN SONRA STAJ BELGELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR.