2021 Yaz döneminde staj yapacakların dikkatine;

Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde staj zorunluluğu olan öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz salgın dönemi nedeni ile staj sorumluluklarını sadece bu dönem olmak üzere aşağıda sunulan alternatiflerden biri ile yerine getirmeleri uygun bulunmuştur.  Alternatif konular ile ilgili seçimleriniz hakkında sorularınızı bölüm staj koordinasyona mail atmanız gerekmektedir.

  • Yüz yüze mevcut staj yönergesinde öngörülen stajlar kendi alanı ve benzer alanlarda Bölüm Staj Koordinatörü tarafından uygun görülmesi halinde 20 iş gününden daha az olmamak üzere yapılacak, staj sonunda hazırlanacak belge ve dokümanlar yönergede öngörüldüğü şekli ile hazırlanacaktır.  

 

  • İlgili Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanması kaydı ile öğrenci tarafından önerilecek ya da Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulacak olan bir proje ya da araştırma konusuna öğrencinin başvurması ve seçilmesi halinde öğrencinin yüz yüze, uzaktan veya hibrit bir şekilde yapılacaktır. Öğrenci staj sonunda proje veya araştırma raporu ile birlikte poster ve/veya sunum hazırlayarak sunacaktır. (Öğrenciler proje tekliflerini en geç 1 Ağustos 2021 tarihine kadar bölüm staj koordinatörlüğüne iletmelidir.)

 

  • Bölüm Başkanlığı tarafından açılan ve web ortamında da duyurulan projelerde fiziki olarak yer almak için öğrencinin başvurması ve seçilmesi halinde öğrencinin yüz yüze, uzaktan veya hibrit bir şekilde yapılacaktır. Öğrenci staj sonunda proje raporu ile birlikte poster ve/veya sunum hazırlayarak sunacaktır.

 

  • Alanı ile ilgili içerik ve süre açısından Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanmış Online sertifikalı bir eğitim programı bitirerek sertifikasını sunacaktır. Öğrenci eğitim sonunda eğitimi ile ilgili bir rapor ve sunum hazırlayarak sunacaktır.