Staj Değerlemesine Esas Belgeler:

1)Staj Raporu (kapak sayfasıyla birlikte) 

2)Öğrenci Staj Kitapçığı, https://www.atilim.edu.tr/files/yer_ulasim(1).pdf

a)Kitapçığın fotoğraf ve öğrenci bilgileri yer alan ilk sayfası ilgili amir tarafından imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır.

b)Kitapçıktaki soruları dikkatle okuyunuz. Sizinle ilgili olduğunu düşündüğünüz soruların yanında sizin ve amirinizin ilgili alanlarda imzası bulunmalıdır. 

c)Kitapçığın sonunda 'diğer değerlendirmeler' başlıklı bir sayfa bulunmaktadır. Amiriniz bu kısımda sizin staj sürecinizle ilgili değerlendirmelerini paylaşmalı, sayfa sonunda kaşe ve imza bulunmalıdır.

3)Staj Değerlendirme Formu (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir, zarfın kapak kısmında amirinizin imzası ve kaşesi yer almalıdır). https://www.atilim.edu.tr/files/STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc

Staj rapor formatı https://www.atilim.edu.tr/files/SUMMER%20PRACTICE%20REPORT_2018__.pdf