Staj Bitiminde Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
07.06.2023

Staj Değerlemesine Esas Belgeler:

1)Staj Raporu (kapak sayfasıyla birlikte) 

2)Tamamlamış olduğunuz staja ilişkin en az 3 sayfalık bir değerlendirme metni. (staj rapor formuna ilişkin yazım kuralları -boşluklar, yazı tipi vs.- aynı şekilde olmalıdır.)

a) Staj yaptığınız kurum ile ilgili bilgilendirme

b) Staj süreciniz ile ilgili değerlendirme

3)Staj Değerlendirme Formu (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir, zarfın kapak kısmında amirinizin imzası ve kaşesi yer almalıdır). https://www.atilim.edu.tr/files/STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc

Staj rapor formatı https://www.atilim.edu.tr/files/SUMMER%20PRACTICE%20REPORT_2018__.pdf

4) Öğrenciler staj bitiminde belirtilen tarihe kadar staj raporlarını elden teslim etmenin yanısıra Moodle üzerinde açılacak olan Turnitin sayfasına word ya da pdf formatında yükleme yapacaklardır.  Benzerlik oranı %20'den düşük olmalıdır.

 

Not: Turnitin sayfasına yükleme tarihleri ileri zamanlarda duyurulacaktır. "