4. INTAVIC BİLDİRİ SUNUMLARIMIZ- Kopya İçerik- Kopya İçerik - 22 10 2019

Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından 4 üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı'nda (INTAVIC); Dr.Öğr.Üyesi Savaş MUTLU, "A Study on Cabin Crew Organizational Commitment in the Context of Demographic Factors" ve Öğr.Gör.Dr.İzay REYHANOĞLU, "Şehirlerarası Ulaşımda Hava Ulaşımı Tercihinde Fiyat ve Prestijin Etkisi: Bir Alan Çalışması" başlıklı bildirileri sunmuşlardır.