Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik Elektronik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonucu
02.02.2024

  T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ      

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME SONUCU

            Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik Elektronik Bölümüne alımı öngörülen Araştırma Görevlisi için oluşturulan jüri tarafından, 25.01.2024 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan iki (2) aday 29.01.2024 tarihindeki yazılı sınava davet edilmişlerdir.

            Söz konusu adaylardan B***r  K*****L giriş sınavına katılmamışlardır. Yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavlarından R**f  İ**********U doksan dört nokta seksen üç (94,83) puan almıştır.

Adayın ALES notunun yüzde otuzu (%30), lisans mezuniyet notunun yüzde otuzu (%30), yabancı dil notunun yüzde onu (%10) ve giriş sınavı notunun yüzde otuzu (%30) alınarak son değerlendirme yapılmıştır.          

R**f  İ**********U sınav notunun altmışın (60), toplam değerlendirme puanının altmış beşin (65) üzerinde olması nedeni ile sınavda başarılı olmuştur. R**f  İ**********U asil aday olarak belirlenmiştir.

Sonuç toplam değerlendirme tablosu aşağıda arz edilmektedir.