Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi - 19 06 2019

2019 yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin staj değerlendirmesine esas evraklarını 2019 Ekim ayı içerisinde ilan edilecek tarih aralığında Bölüm Staj Sorumlularına teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmesine Esas Evraklar:

Staj yapılan işletmeye onaylatılmış Öğrenci Staj Formu Kitapçığı 

ucak teknisyenliği öğrenci staj formu_2018.pdf   (Teknik bölümler)

\STAJ_2018\yer_ulasim.pdf   (Havacılık Yönetimi Bölümü)

staj yapılan işletme tarafından doldurulup onaylatılmış Staj Değerlendirme Formu (kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir) STAJ_2017\STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc

Öğrenciler günlük staj notlarının tutulduğu staj raporu hazırlayacaklardır. Aşağıdaki linkte belirtilmiş rapor yazım kurallarına ve içeriğine uygun olarak kapak sayfasıyla  birlikte 2018 Ekim ayı içerisinde ilan edilecek tarih aralığında bölüm staj sorumlularına mail yoluyla ve elden teslim etmelidirler.

SUMMER PRACTICE REPORT_2018__.pdf

Staj raporlarındaki benzerlik oranı Turnitin programı üzerinden kontrol edilecektir. Benzerlik oranı %20’den fazla olmamalıdır. Dolayısıyla staj raporlarının özgün olmasına dikkat edilmelidir.