Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi - 19 06 2019

2019 yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin staj değerlendirmesine esas evraklarını 2019 Ekim ayı içerisinde ilan edilecek tarih aralığında Bölüm Staj Sorumlularına teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmesine Esas Evraklar:

Staj yapılan işletmeye onaylatılmış Öğrenci Staj Formu Kitapçığı 

ucak teknisyenliği öğrenci staj formu_2018.pdf   (Teknik bölümler)

\STAJ_2018\yer_ulasim.pdf   (Havacılık Yönetimi Bölümü)

staj yapılan işletme tarafından doldurulup onaylatılmış Staj Değerlendirme Formu (kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir) STAJ_2017\STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc

Öğrenciler günlük staj notlarının tutulduğu staj raporu hazırlayacaklardır. Aşağıdaki linkte belirtilmiş rapor yazım kurallarına ve içeriğine uygun olarak kapak sayfasıyla  birlikte 2018 Ekim ayı içerisinde ilan edilecek tarih aralığında bölüm staj sorumlularına mail yoluyla ve elden teslim etmelidirler.

SUMMER PRACTICE REPORT_2018__.pdf

Staj raporlarındaki benzerlik oranı Turnitin programı üzerinden kontrol edilecektir. Benzerlik oranı %20’den fazla olmamalıdır. Dolayısıyla staj raporlarının özgün olmasına dikkat edilmelidir.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 5744 [site_id] => 31 [title_tr] => Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

2019 yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin staj değerlendirmesine esas evraklarını 2019 Ekim ayı içerisinde ilan edilecek tarih aralığında Bölüm Staj Sorumlularına teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmesine Esas Evraklar:

Staj yapılan işletmeye onaylatılmış Öğrenci Staj Formu Kitapçığı 

ucak teknisyenliği öğrenci staj formu_2018.pdf   (Teknik bölümler)

\STAJ_2018\yer_ulasim.pdf   (Havacılık Yönetimi Bölümü)

staj yapılan işletme tarafından doldurulup onaylatılmış Staj Değerlendirme Formu (kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir) STAJ_2017\STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc

Öğrenciler günlük staj notlarının tutulduğu staj raporu hazırlayacaklardır. Aşağıdaki linkte belirtilmiş rapor yazım kurallarına ve içeriğine uygun olarak kapak sayfasıyla  birlikte 2018 Ekim ayı içerisinde ilan edilecek tarih aralığında bölüm staj sorumlularına mail yoluyla ve elden teslim etmelidirler.

SUMMER PRACTICE REPORT_2018__.pdf

Staj raporlarındaki benzerlik oranı Turnitin programı üzerinden kontrol edilecektir. Benzerlik oranı %20’den fazla olmamalıdır. Dolayısıyla staj raporlarının özgün olmasına dikkat edilmelidir.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-06-19 17:12:12 [end] => 2020-01-31 17:12:12 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-05-21 17:12:24 [updated_at] => 2019-09-12 08:03:51 [short_desc_tr] => Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => staj-degerlemesine-esas-belgelerin-teslimi-1526911944 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 31 [name_tr] => Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 yıllık) [url] => shyo [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 5744 [site_id] => 31 [title_tr] => Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

2019 yaz döneminde staj yapacak ö\u011frencilerin staj de\u011ferlendirmesine esas evraklar\u0131n\u0131 2019 Ekim ay\u0131 içerisinde ilan edilecek tarih aral\u0131\u011f\u0131nda Bölüm Staj Sorumlular\u0131na teslim etmeleri gerekmektedir.<\/p>\n\n

Staj De\u011ferlendirmesine Esas Evraklar:<\/p>\n\n

Staj yap\u0131lan i\u015fletmeye onaylat\u0131lm\u0131\u015f Ö\u011frenci Staj Formu Kitapç\u0131\u011f\u0131 <\/strong><\/p>\n\n

ucak teknisyenli\u011fi ö\u011frenci staj formu_2018.pdf<\/a>   (Teknik bölümler)<\/strong><\/p>\n\n

\\STAJ_2018\\yer_ulasim.pdf<\/a>   (Havac\u0131l\u0131k Yönetimi Bölümü)<\/strong><\/p>\n\n

staj yap\u0131lan i\u015fletme taraf\u0131ndan doldurulup onaylat\u0131lm\u0131\u015f Staj De\u011ferlendirme Formu<\/strong> (kapal\u0131 zarf içerisinde teslim edilmelidir) STAJ_2017\\STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc<\/a><\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011frenciler günlük staj notlar\u0131n\u0131n tutuldu\u011fu staj raporu haz\u0131rlayacaklard\u0131r. A\u015fa\u011f\u0131daki linkte belirtilmi\u015f rapor yaz\u0131m kurallar\u0131na ve içeri\u011fine uygun<\/strong> olarak kapak sayfas\u0131yla  birlikte 2018 Ekim ay\u0131 içerisinde ilan edilecek tarih aral\u0131\u011f\u0131nda bölüm staj sorumlular\u0131na mail yoluyla ve elden teslim etmelidirler.<\/p>\n\n

SUMMER PRACTICE REPORT_2018__.pdf<\/a><\/p>\n\n

Staj raporlar\u0131ndaki benzerlik oran\u0131 Turnitin program\u0131 üzerinden kontrol edilecektir. Benzerlik oran\u0131 %20’den fazla olmamal\u0131d\u0131r. Dolay\u0131s\u0131yla staj raporlar\u0131n\u0131n özgün olmas\u0131na dikkat edilmelidir.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-06-19 17:12:12 [end] => 2020-01-31 17:12:12 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-05-21 17:12:24 [updated_at] => 2019-09-12 08:03:51 [short_desc_tr] => Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => staj-degerlemesine-esas-belgelerin-teslimi-1526911944 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 31 [name_tr] => Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 yıllık) [name_en] => School of Civil Aviation (4-Year) [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik [slug_en] => school-of-civil-aviation-4-year [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":281842,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},"caption":"1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},{"type":"image","size":171019,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"},"caption":"1561726354-shyo.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:45:31 [updated_at] => 2019-07-05 14:24:03 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 8 [rgt] => 17 [depth] => 1 [color] => 45b4e7 [url] => shyo [home_page_id] => 792 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 71 [old_cat_id] => 6 [meta_desc_tr] => Ankara Özel Sivil Havacılık Yüksek Okulu 4 Yıllık, Havacılık Yönetimi Bölümü, Pilotaj, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü, Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 31 [name_tr] => Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 yıllık) [name_en] => School of Civil Aviation (4-Year) [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik [slug_en] => school-of-civil-aviation-4-year [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":281842,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},"caption":"1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},{"type":"image","size":171019,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"},"caption":"1561726354-shyo.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:45:31 [updated_at] => 2019-07-05 14:24:03 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 8 [rgt] => 17 [depth] => 1 [color] => 45b4e7 [url] => shyo [home_page_id] => 792 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 71 [old_cat_id] => 6 [meta_desc_tr] => Ankara Özel Sivil Havacılık Yüksek Okulu 4 Yıllık, Havacılık Yönetimi Bölümü, Pilotaj, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü, Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1