Staj Değerlemesine Esas Belgelerin Teslimi (27.09.2018) - 27 09 2018

2018 yaz döneminde stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj değerlendirmesine esas evraklarını (staj raporunun çıktısı ile birlikte) 30 Ekim- 1 Kasım 2018 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar  Bölüm Staj Sorumlularına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Staj Değerlendirmesine Esas Evraklar:

Staj yapılan işletmeye onaylatılmış Öğrenci Staj Formu Kitapçığı 

https://www.atilim.edu.tr/files/ucak%20teknisyenli%C4%9Fi%20%C3%B6%C4%9Frenci%20staj%20formu_2018.pdf  (Teknik bölümler)

https://www.atilim.edu.tr/files/yer_ulasim(1).pdf  (Havacılık Yönetimi Bölümü)

Staj yapılan işletme tarafından doldurulup onaylatılmış Staj Değerlendirme Formu (kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir) https://www.atilim.edu.tr/files/STAJ_DEGERLENDIRME_FORMU_ORNEK.doc

Öğrenciler günlük staj notlarının tutulduğu STAJ RAPORU hazırlayacaklardır. Aşağıdaki linkte belirtilmiş rapor YAZIM KURALLARINA VE İÇERİĞİNE UYGUN olarak kapak sayfasıyla  birlikte en geç 31 Ekim tarihine kadar Moodle ( moodle.atilim.edu.tr) üzerinden

Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri AVM399/499

Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü öğrencileri APM399/499

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri AEE399/499 derslerine yükleme yapmalıdır. 

https://www.atilim.edu.tr/files/SUMMER%20PRACTICE%20REPORT_2018__.pdf

Staj raporlarındaki benzerlik oranı Turnitin programı üzerinden kontrol edilecektir. Benzerlik oranı %20’den fazla olmamalıdır. Dolayısıyla staj raporlarının özgün olmasına dikkat edilmelidir.

Turnitin programının cevap verme süresi 24 saati bulabilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimizin son güne kalmadan staj raporlarını yüklemeleri benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yeniden yükleme yapabilmelerine olanak sağlayacaktır. 

1 KASIM 2018 TARİHİNDEN SONRA STAJ BELGELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR.