Dr. Öğretim Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Tutanağı - 16 05 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ-SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DR.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümüne öngörülen Dr.Öğretim Görevlisi için 25.04.2019 tarih ve 19 sayılı Sivil Havacılık Yüksekokulu Kararıyla oluşturulan Jüri Üyeleri, ön değerlendirme sonucunda sınava görmesi uygun görülen İzay Reyhanoğlu’nun sözlü sınavını 14.05.2019 tarihinde saat 10.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havacılık Yüksekokulu Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir.

            Sözlü sınavdan 80 (seksen) alarak başarılı olan aday 14.05.2019 tarihinde saat 14.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havacılık Yüksekokulu Toplantı Salonunda yazılı sınava alınmıştır.

            Yazılı sınavdan 88.3 (Seksen sekiz nokta üç) alarak başarılı olan adayın sınav notu; sözlü ve yazılı sınavların aritmetik ortalaması alınarak 84.1 (Seksen dört nokta bir) olarak belirlenmiştir.

            Adayın hem sözlü, hem de yazılı sınavdan 60 (Altmış) üzerinde not alması ve son notunun 65’in (Altmışbeş) üzerinde 79.4 (Yetmiş dokuz nokta dört) olması nedeni ile başarılı olduğu değerlendirilmiştir. Son değerlendirme tablosu aşağıda arz edilmektedir.

14.05.2019

 

 

S.

NO

 

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

 

TOPLAM

YABANCI DİL (%30)

ALES (%30)

LİSANS

MEZUNİYET

(%10)

GİRİŞ SINAVI (%30)

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

1

İzay Reyhanoğlu

 

87.5

 

26.25

 

70

 

21

 

69.5

 

6.95

 

84.1

 

25.23

 

79.4App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6645 [site_id] => 31 [title_tr] => Dr. Öğretim Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Tutanağı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ-SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DR.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümüne öngörülen Dr.Öğretim Görevlisi için 25.04.2019 tarih ve 19 sayılı Sivil Havacılık Yüksekokulu Kararıyla oluşturulan Jüri Üyeleri, ön değerlendirme sonucunda sınava görmesi uygun görülen İzay Reyhanoğlu’nun sözlü sınavını 14.05.2019 tarihinde saat 10.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havacılık Yüksekokulu Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir.

            Sözlü sınavdan 80 (seksen) alarak başarılı olan aday 14.05.2019 tarihinde saat 14.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havacılık Yüksekokulu Toplantı Salonunda yazılı sınava alınmıştır.

            Yazılı sınavdan 88.3 (Seksen sekiz nokta üç) alarak başarılı olan adayın sınav notu; sözlü ve yazılı sınavların aritmetik ortalaması alınarak 84.1 (Seksen dört nokta bir) olarak belirlenmiştir.

            Adayın hem sözlü, hem de yazılı sınavdan 60 (Altmış) üzerinde not alması ve son notunun 65’in (Altmışbeş) üzerinde 79.4 (Yetmiş dokuz nokta dört) olması nedeni ile başarılı olduğu değerlendirilmiştir. Son değerlendirme tablosu aşağıda arz edilmektedir.

14.05.2019

 

 

S.

NO

 

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

 

TOPLAM

YABANCI DİL (%30)

ALES (%30)

LİSANS

MEZUNİYET

(%10)

GİRİŞ SINAVI (%30)

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

1

İzay Reyhanoğlu

 

87.5

 

26.25

 

70

 

21

 

69.5

 

6.95

 

84.1

 

25.23

 

79.4

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-05-16 13:56:12 [end] => 2019-05-31 13:56:12 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-16 10:56:29 [updated_at] => 2019-05-24 14:19:35 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => dr--ogretim-gorevlisi-alimi-son-degerlendirme-tutanagi-1558004189 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 31 [name_tr] => Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 yıllık) [url] => shyo [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6645 [site_id] => 31 [title_tr] => Dr. Öğretim Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Tutanağı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130-S\u0130V\u0130L HAVACILIK YÜKSEKOKULU<\/strong><\/p>\n\n

HAVACILIK YÖNET\u0130M\u0130 BÖLÜMÜ<\/strong><\/p>\n\n

DR.Ö\u011eRET\u0130M GÖREVL\u0130S\u0130 ALIMI SON DE\u011eERLEND\u0130RME TUTANA\u011eI<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

            Sivil Havac\u0131l\u0131k Yüksekokulu Havac\u0131l\u0131k Yönetimi Bölümüne öngörülen Dr.Ö\u011fretim Görevlisi için 25.04.2019<\/strong> tarih ve 19 <\/strong>say\u0131l\u0131 Sivil Havac\u0131l\u0131k Yüksekokulu Karar\u0131yla olu\u015fturulan Jüri Üyeleri, ön de\u011ferlendirme sonucunda s\u0131nava görmesi uygun görülen \u0130zay Reyhano\u011flu’nun sözlü s\u0131nav\u0131n\u0131 14.05.2019<\/strong> tarihinde saat 10.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havac\u0131l\u0131k Yüksekokulu Toplant\u0131 Salonunda gerçekle\u015ftirmi\u015ftir.<\/p>\n\n

            Sözlü s\u0131navdan 80 (seksen) alarak ba\u015far\u0131l\u0131 olan aday 14.05.2019<\/strong> tarihinde saat 14.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havac\u0131l\u0131k Yüksekokulu Toplant\u0131 Salonunda yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

            Yaz\u0131l\u0131 s\u0131navdan 88.3 (Seksen sekiz nokta üç) alarak ba\u015far\u0131l\u0131 olan aday\u0131n s\u0131nav notu; sözlü ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131navlar\u0131n aritmetik ortalamas\u0131 al\u0131narak 84.1 (Seksen dört nokta bir) olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

            Aday\u0131n hem sözlü, hem de yaz\u0131l\u0131 s\u0131navdan 60 (Altm\u0131\u015f) üzerinde not almas\u0131 ve son notunun 65’in (Altm\u0131\u015fbe\u015f) üzerinde 79.4 (Yetmi\u015f dokuz nokta dört) olmas\u0131 nedeni ile ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011fu de\u011ferlendirilmi\u015ftir. Son de\u011ferlendirme tablosu a\u015fa\u011f\u0131da arz edilmektedir.<\/p>\n\n

14.05.2019<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

S.<\/p>\n\n\t\t\t

NO<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

ADI SOYADI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

PUANLAR VE A\u011eIRLIKLARI<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

TOPLAM<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

YABANCI D\u0130L (%30)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES (%30)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

L\u0130SANS<\/p>\n\n\t\t\t

MEZUN\u0130YET<\/p>\n\n\t\t\t

(%10)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

G\u0130R\u0130\u015e SINAVI (%30)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

NOT<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLIK<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

NOT<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLIK<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

NOT<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLIK<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

NOT<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLIK<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130zay Reyhano\u011flu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

87.5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

26.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

70<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

21<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

69.5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

6.95<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

84.1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

25.23<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

79.4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-05-16 13:56:12 [end] => 2019-05-31 13:56:12 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-16 10:56:29 [updated_at] => 2019-05-24 14:19:35 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => dr--ogretim-gorevlisi-alimi-son-degerlendirme-tutanagi-1558004189 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 31 [name_tr] => Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 yıllık) [name_en] => School of Civil Aviation (4-Year) [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik [slug_en] => school-of-civil-aviation-4-year [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":281842,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},"caption":"1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},{"type":"image","size":171019,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"},"caption":"1561726354-shyo.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:45:31 [updated_at] => 2019-07-05 14:24:03 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 8 [rgt] => 17 [depth] => 1 [color] => 45b4e7 [url] => shyo [home_page_id] => 792 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 71 [old_cat_id] => 6 [meta_desc_tr] => Ankara Özel Sivil Havacılık Yüksek Okulu 4 Yıllık, Havacılık Yönetimi Bölümü, Pilotaj, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü, Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 31 [name_tr] => Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 yıllık) [name_en] => School of Civil Aviation (4-Year) [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik [slug_en] => school-of-civil-aviation-4-year [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":281842,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},"caption":"1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1562336623-ucak_govde_motorbakim.jpg"},{"type":"image","size":171019,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"},"caption":"1561726354-shyo.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/sivil-havacilik-yuksekokulu-4-yillik\/1561726354-shyo.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:45:31 [updated_at] => 2019-07-05 14:24:03 [type_id] => 10 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 8 [rgt] => 17 [depth] => 1 [color] => 45b4e7 [url] => shyo [home_page_id] => 792 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 71 [old_cat_id] => 6 [meta_desc_tr] => Ankara Özel Sivil Havacılık Yüksek Okulu 4 Yıllık, Havacılık Yönetimi Bölümü, Pilotaj, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü, Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [title] => Yüksek Okul [slug] => yuksek-okul [created_at] => [updated_at] => 2018-08-27 15:12:04 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Kadrolar [dep_label_en] => Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1