Dr. Öğretim Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Tutanağı - 16 05 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ-SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DR.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümüne öngörülen Dr.Öğretim Görevlisi için 25.04.2019 tarih ve 19 sayılı Sivil Havacılık Yüksekokulu Kararıyla oluşturulan Jüri Üyeleri, ön değerlendirme sonucunda sınava görmesi uygun görülen İzay Reyhanoğlu’nun sözlü sınavını 14.05.2019 tarihinde saat 10.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havacılık Yüksekokulu Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir.

            Sözlü sınavdan 80 (seksen) alarak başarılı olan aday 14.05.2019 tarihinde saat 14.00’da Mühendislik Fakültesi 3. Kat 3076 No.lu Sivil Havacılık Yüksekokulu Toplantı Salonunda yazılı sınava alınmıştır.

            Yazılı sınavdan 88.3 (Seksen sekiz nokta üç) alarak başarılı olan adayın sınav notu; sözlü ve yazılı sınavların aritmetik ortalaması alınarak 84.1 (Seksen dört nokta bir) olarak belirlenmiştir.

            Adayın hem sözlü, hem de yazılı sınavdan 60 (Altmış) üzerinde not alması ve son notunun 65’in (Altmışbeş) üzerinde 79.4 (Yetmiş dokuz nokta dört) olması nedeni ile başarılı olduğu değerlendirilmiştir. Son değerlendirme tablosu aşağıda arz edilmektedir.

14.05.2019

 

 

S.

NO

 

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

 

TOPLAM

YABANCI DİL (%30)

ALES (%30)

LİSANS

MEZUNİYET

(%10)

GİRİŞ SINAVI (%30)

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

NOT

AĞIRLIK

1

İzay Reyhanoğlu

 

87.5

 

26.25

 

70

 

21

 

69.5

 

6.95

 

84.1

 

25.23

 

79.4