ATILIM ÜNİVERSİTESİ-SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI - 16 11 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ-SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümüne alımı öngörülen Araştırma Görevlisi için oluşturulan jüri tarafından, 04.11.2020 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan dört (4) aday 09.11.2020 ve 10.11.2020 tarihlerindeki yazılı ve sözlü sınavlara davet edilmişlerdir.

            Söz konusu adaylardan Nur Elvan Eşen ve Enes Kocatopçu yazılı ve sözlü sınavlara iştirak etmemişlerdir.

            Yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda Bensu Özdemir Gürsoy yazılı sınavdan altmışsekiz (68), sözlü sınavdan yetmiş (70) ile ortalamada altmışdokuz (69); Zeynep Yücel ise yazılı ve sözlü sınavlardan altmışbeş (65) ile ortalamada altmışbeş (65) almışlardır.

            Adayların ALES notlarının yüzde otuzu (%30), mezuniyet notlarının yüzde otuzu (%30), yabancı dil notlarının yüzde onu (%10) ve bilim sınavı notlarının yüzde otuzu (%30) alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Bensu Özdemir Gürsoy ve Zeynep Yücel’in sınav notlarının altmışın (60), toplam değerlendirme puanlarının altmışbeşin (65) üzerinde olması nedeni ile sınavda başarılı oldukları sonucuna varılmıştır.

            Sonuç olarak, toplam değerlendirme puanı yetmişaltı nokta sıfırüç (76.03) olan Bensu Özdemir Gürsoy’un asil, toplam değerlendirme puanı yetmişdört nokta elliyedi (74.57) olan Zeynep Yücel’in ise yedek olarak ilan edilmesi uygun değerlendirilmiştir.

            Sonuç toplam değerlendirme tablosu aşağıda arz edilmektedir.

 

S.

No

AD SOYAD

ALES

MEZUNİYET

Y.DİL

BİLİM SINAVI

TOP.

SONUÇ

NOT

%30

NOT

%30

NOT

%10

NOT

%30

1

Bensu Özdemir Gürsoy

77.94

23.38

 

3.11

 

23.325

 

86.25

 

8.625

 

69

20.7

76.03

ASİL

 

 

2

Zeynep Yücel

77.57

23.27

 

3.14

 

23.55

 

82.5

 

8.25

 

65

19.5

74.57

YEDEK

 

 

3

Enes Kocatopçu

75.30

22.59

 

2.94

 

22.05

 

71

 

7.1

 

SINAVA KATILMADI

 

 

4

Nur Elvan Eşen

82.47

24.74

 

2.94

 

22.05

 

77.5

 

7.75

 

SINAVA KATILMADI