Von karman Scientific Advisory Committee Toplantısı - 07 02 2019

Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokul müdürümüz Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, 31 Ocak- 01 Şubat tarihleri arasında, Belçika-Brüksel’de bulunan, NATO - Von Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsünde, NATO – Bilim ve  Teknoloji Organizasyonu adına, Von Karman  Enstitüsünün  her yıl tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerinin denetlendiği “Bilimsel Danışma Kurulu (Scientific Advisory Committee, SAC)” toplantısına katılmıştır. Prof. Alemdaroğlu, NATO - STO, VKI - SAC komitesinin 2016 yılından bu yana başkanlığını yürütmektedir. Toplantının yapıldığı 2 gün süresince, Von Karman Enstitüsünün 2018 yılı Eğitim ve Araştırma çalışmaları gözden geçirilmiştir. SAC komitesi bu incelemelerinin sonucunda VKI Enstitüsünün 2018 yılı faaliyetlerini kapsayan inceleme raporunu  NATO- Science and Technology Organization’a sunacaktır. SAC komitesi toplantısına  Türkiye’yi temsilen Prof. Dr. Alemdaroğlu, Belçika’yı temsilen Prof. Benoit Marinus, ABD’yi temsilen Mr. Chris Gregor, İtalya’yı temsilen Dr. Giovanni Sembenini, Almanya’yı temsilen Dr. Ing.  Andreas Schutte, Norveç’i temsilen Dr. Thor Gjesdal katılım sağlamışlardır. Toplantı sırasında VKI’nin bazı laboratuarları ziyaret edilmiş ve yapılan araştırmalar hakkında bilgi alınmıştır.